Om oss

Mål

Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi jobbar för att fler unga kvinnor* ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.

Våra värderingar

Maktsalongen är en organisation som drivs av värderingar. Våra kärnvärderingar kan sammanfattas i tre ord: feminism, systerskap och intersektionalitet. Vad dessa ord betyder för oss kan du läsa mer om här.

Så funkar Maktsalongen

Maktsalongen är en ideell organisation som drivs av en styrelse och har ett kansli som arbetar med att genomföra verksamheten. Vårt kansli består av tf generalsekreterare Emilia Miriani och nätverks- och utbildningsansvarig Emelie Karinsdotter (tjänstledig).

Maktsalongens ordförande är Sofia Gustafsson, och ledamöter i årets styrelse är Sofia Jörnlid, Kristina Wicksell Bukhari, Leandra Gashi, Lihini Wijhesinghe, Matilda Råbrant, och Therese Eriksson.

Här hittar du Maktsalongens stadga. Här kan du bli medlem. Om du vill komma i kontakt med oss hittar du alla uppgifter här.

Maktsalongen arbetar med jämställdhet på tre nivåer: struktur, organisation och individ.

Struktur

För att uppnå en jämställd maktfördelning i samhället krävs stora förändringar på en strukturell nivå. Vi måste diskutera vilka strukturer som finns som skapar ojämställdhet. Ett av Maktsalongens uppdrag är därför att skapa de diskussionerna.
Maktsalongen jobbar med att granska de problem som hindrar unga kvinnor från att ta och behålla ledarpositioner. Hur makt och de som har makt porträtteras, näthat och stress kopplat till unga kvinnors engagemang är några av de frågor vi arbetar med och försöker påverka.

Vi arbetar samtidigt med att berätta om förebilder. Vi sprider initiativ och idéer som hjälper unga kvinnor att ta makt och lyfter fram personer som de kan identifiera sig med och inspireras av.

Organisation

Maktsalongens mål är att skapa jämställda organisationer och på så sätt bidra till ett jämställt samhälle. Vi hjälper organisationer att arbeta aktivt med att skapa jämställdhet i sina organisationer.

Vi föreläser om jämställdhet, stress, härskartekniker, diskriminering och sexuella trakasserier. Vi har utvecklat olika metodmaterial som organisationer kan använda för att skapa jämställdhet i sina organisationer:

Individ

Tills dess att vi lever i ett jämställt samhälle med jämställd maktfördelning där alla har lika möjligheter att bli ledare, och vara ledare på lika villkor, kommer det finnas väldigt många unga kvinnor som påverkas av ojämställdheten i sitt arbete.

Vi driver flera olika verksamheter för att stötta unga kvinnor. Med vår spetsutbildning Makten är vår ämnar vi att utbilda nästa generations ledare, chefer och vd:ar. I Maktmötet och vårt mentorskapsprogram samlas kvinnor för att stötta och peppa varandra, utbyta erfarenheter och inspireras. Genom nätverken skapas trygga och stabila ledare som kan bygga starka och stabila organisationer.

Vår digitala plattform ALLT ÄR DITT finns till för att inspirera unga tjejer att starta egna initiativ, och på sikt ta mer plats i samhället. Här ger vi konkreta verktyg för att skapa förändring på plats, oavsett kunskapsnivå — detta i form av guider, in­ter­vju­er, och en kommande digital utbildning.

Hur maktsalongen startades

Maktsalongen grundades november 2011 av Sara Haraldsson och Sofia Brändström som båda länge varit ledare i ungdomsorganisationer. De kände en frustration över den ojämställdhet som fanns i ungas organisationer och rörelser och upplevde att det hade varit svårt att prata om dessa problem i sina organisationer.
Ensamheten i upplevelsen av ojämställda organisationer ledde till idén att starta ett nätverk för unga kvinnor* som är ledare. I nätverket kunde ledarna få möta andra med liknande upplevelser, erfarenheter och utmaningar. Den idén är grunden till Maktsalongen, som startade som ett mentorskapsprogram.

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.