Engagera dig

Engagera dig

Tills dess att vi lever i ett jämställt samhälle där alla har samma möjligheter att bli ledare kommer det finnas väldigt många unga kvinnor som påverkas av ojämställdheten i sitt arbete. Vi driver flera olika verksamheter för att stötta dessa unga kvinnor. Våra nätverk finns till för att utbilda, inspirera och stötta unga kvinnor, och ge dem ett tryggt rum med möjligheter att utbyta erfarenheter och stärkas i sitt systerskap. Genom nätverken skapas trygga och stabila ledare som kan bygga starka och stabila organisationer.

Lite mycket nu

Digital plattform för samhällsintresserade tjejer mellan 16-19 år.

Utbrändhet ökar bland unga tjejer. Det är inte bara ett problem för de som bränner ut sig, utan för hela samhället. För ju fler tjejer som inte orkar ur sängen, desto färre ledarpositioner kommer i framtiden ägas av kvinnor.

Utbrändhet ökar bland unga tjejer. Det är inte bara ett problem för de som bränner ut sig, utan för hela samhället. För ju fler tjejer som inte orkar ur sängen, desto färre ledarpositioner kommer i framtiden ägas av kvinnor. Därför har vi skapat sms-skolan Lite mycket nu, så du och alla andra kan lära sig hur stress bäst hanteras. Signar du upp dig kommer du få en enkel och peppande övning varje dag i 2 veckor. Att ändra ett beteende kan nämligen börja i något så litet och vardagligt som i telefonen. Gå med i sms-skolan genom att signa upp dig på litemycket.nu.

Fyra sätt att vara med:

1. Signa upp dig på sms-skolan här!
2. Signa upp dig på projektets nyhetsbrev här för att få ett mail i månaden om hur du kan stå upp mot din egen stress.
3. Signa upp dig på vår maillista för grupper här så får du ett mail i månaden om hur din arbetsgrupp, klass, elevkår, elevråd, styrelse eller ditt kompisgäng kan jobba mot stress tillsammans.
4. Om du vill beställa material till din skola eller din organisation – maila oss på litemycketnu@maktsalongen.se och glöm inte att ge oss adressen så vi vet vart vi ska skicka paketet! Engagemangskitet innehåller affischer, stickers, gnuggisar och info om vad ni kan göra för att sätta igång och jobba mot stress tillsammans.

Lite mycket nu är ett Arvsfondsprojekt som drivs av Maktsalongen och som tagits fram i samarbete med Sveriges Elevkårer, Psykologifabriken, code and conspire, Martin Löfqvist och Alexandra Arvidsson. Kontakt: litemycketnu@maktsalongen.se

Allt är ditt

Digital plattform för samhällsintresserade tjejer mellan 16-19 år

ALLT ÄR DITT är en digital platt­form riktat till tjejer 16-19 år som är sam­hälls­in­tres­se­ra­de och vill starta ett eget ini­ti­a­tiv för att skapa för­änd­ring!

Dagens unga är mer sam­hälls­in­tres­se­ra­de än nå­gon­sin, men ibland kan det vara svårt att veta vad en kan göra för att bidra till sam­hälls­ut­veck­ling­en. Då de tra­di­tio­nel­la sätten inte passar alla är det viktigt att veta att det finns fler al­ter­na­tiv. Därför ska­pa­des ALLT ÄR DITT – för att visa på de många sätten en kan för­änd­ra på! Med denna platt­for­m får du kon­kre­ta verktyg och in­spi­ra­tion till hur just du kan ka­na­li­se­ra ditt in­tres­se. Med guider, in­ter­vju­er, och snart en kost­nads­fri digital utbildning, har du allt du behöver för att skapa för­änd­ring på det sätt som passar dig!

Läs mer på ALLT ÄR DITTs hemsida och glöm inte att följa instagramkontot @alltarditt!

Mentorskapsprogrammet

För kvinnor 18-30 år som är ledare inom ideella organisationer eller rörelser

Maktsalongens mentorskapsprogram är ett ettårigt program som står på tre ben: nätverk, mentorskap och ledarskap. Mentorskapsprogrammet är till för unga kvinnor* som är ledare i organisationer eller rörelser och vill utvecklas som ledare.

Programmet består av fyra helgträffar under ett år och ett individuellt mentorskap.
På träffarna träffas alla adepter (alltså de som går programmet) och får genom föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och cases utvecklas som ledare. Varje träff har ett tema, till exempel; värdebaserat ledarskap, retorik och förhandlingsteknik, hållbart engagemang och jämställdhet, feminism och intersektionalitet. Träffarna gästas av ledare som delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring ledarskap. Bland tidigare föreläsare finns Mona Sahlin, Katrin Kisswani, Anna Kinberg Batra, Seher Yilmaz, Alice Bah Kuhnke och Ishtar Touailat. Träffarna leds av Maktsalongens programledare Alma Handzar och Sainabou Jeng Daffeh. Adepterna i programmet är 18-30 år gamla.

Varje deltagare i programmet matchas med en egen mentor som hon träffar under året. Adepter och mentorn träffas ungefär var 6-8 vecka och pratar om det som adepten vill prata om, exempelvis om hur hon ska kunna utvecklas som ledare, utmaningar hon har just nu i sin organisation eller vilka mål hon har för framtiden. Alla mentorer har själva erfarenheter av att vara ung, ledare och kvinna, så de vet vilka utmaningar som det medför. Mentorerna i programmet är 25-35 år gamla.

Efter att året i Maktsalongens mentorskapsprogram är över blir alla som deltagit under året en del av Maktsalongens alumninätverk, ett nätverk där alla som varit adepter eller mentorer i Maktsalongen ingår.

Sugen på att söka?
Ansökan för mentorskapsprogrammet 2021-2022 är nu STÄNGD. All information om träffar och viktiga datum går att hitta på programmets sida. Vi hoppas på att ha endast fysiska träffar. Vi följer uppdateringar från Folkhälsomyndigheten kontinuerligt.

Tack Tco!
Tack vare vår samarbetspartner TCO, som generöst står för lokaler, mat och resor i samband med alla nätverkets träffar, kan vi fokusera på att skapa fantastiskt innehåll till programmet! Tack för att ni stöttar oss i att kampen att göra samhället mer jämställt!
*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor

Makten är vår

För kvinnor 20-25 år med höga ledarambitioner

Makten är vår är en kvalitativ och utmanande spetsutbildning som ger unga kvinnor kunskap, konkreta verktyg och självförtroende att söka sig till höga ledar- och chefspositioner i framtiden för en mer jämställd samhällsutveckling. Utbildningen leds av programledarna Sara Razi Ullah och Therese Kodjo.