Jobba jämställt

Jobba jämställt

Vill du jobba jämställt på din organisation eller arbetsplats? Maktsalongen är experter på ämnet och har tagit fram flera användbara metoder på tema jämställdhet. Scrolla ner för att läsa mer om vilka verktyg som finns till hands!

Jämställdhet

Det finns lösningar på alla jämställdhetsutmaningar. Vissa av dem är knepiga, men många är rätt enkla. Problemet är alltså inte att lösningarna saknas, utan att vi inte använder oss av dem. Så det finns faktiskt inga ursäkter för att inte jobba för att skapa en jämställd organisation.

Nedan hittar ni material och metoder att använda er av i er organisation för att skapa ett jämställt klimat. Ni kan även boka en föreläsning med oss.

Feministisk grundkurs

När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp. Vi vet att vissa tycker att feminism är ett svårt begrepp, laddat med massa betydelser, antaganden och en hel del fördomar.

Vi har tagit fram denna grundkurs i feminism för att du ska kunna få en snabb intro i vad feminism egentligen är, vilka andra begrepp som finns som kan vara bra att ha koll på när vi snackar feminism – och så avslutar vi med en läslista om du är sugen på mer!

Läs mer här!

Handbok för jämställda möten

Jämställda, demokratiska och inkluderande årsmöten är en förutsättning för att vara en demokratisk organisation. Handbok för jämställda möten är en bok som Maktsalongen skrivit på uppdrag av TCO (www.tco.se). I boken finns konkreta metoder för vad organisationer kan göra före, under och efter ett möte för att skapa inkluderande och demokratiska möten med fokus på jämställdhet och jämlikhet.
Boken finns att ladda ner här. Om ni vill beställa tryckta exemplar av boken, vänligen maila andreas.beckert@tco.se.

Läs mer här!

Methodkit för jämställdhet

Jämställdhetsarbete behöver inte vara svårt, men det kan vara knepigt att veta vart en ska börja någonstans. Tillsammans med MethodKit har Maktsalongen gjort MethodKit för jämställdhet! Det är ett enkelt verktyg som hjälper till att starta en konversation om jämställdhet och kan användas både för att utvärdera och planera jämställdhetsarbete.

Kittet består av en kortlek med 51 kort som lyfter olika aspekter av jämställdhetarbetet. Kittet innehåller inga svar eller lösningar, utan olika ämnen som behöver diskuteras när vi ska prata om jämställdhet. Föräldrapolicy, osynligt arbete, härskartekniker, lön, kommunikation, budget och ledarskap är några av de aspekter som lyfts. Korten kan användas för att göra nulägesanalys, ta fram mål och hålla diskussionen om jämställdhetsarbetet levande.

Beställ dina kort på vår webbshop.

För kort på både engelska och svenska finns det att köpa här på MethodKits hemsidan.

Läs mer här!

 

Inga ursäkter

Inga ursäkter är en metodbank där vi samlat lösningar på några av de vanliga jämställdhetsproblemen som finns i ungas organisationer och rörelser. Det kan handla om möten, rekrytering, kommunikation, styrelser och arbetsgrupper eller ledarskap. Vi har samlat frågorna och några av svaren. Här finns konkreta förslag på vad ni kan göra för att lösa jämställdhetsproblem som att sätta en demokratisk agenda där alla får lika mycket inflytande, hur ni skapar en jämställd extern kommunikation eller hur ni genomför en kompetensbaserad rekrytering. På ingaursäkter.se har vi också samlat tips från experter såsom fotografen Emilia Bergmark-Jiménez, retorikern Elaine Eksvärd, jämlikhetsexperten Seher Yilmaz och organisationer såsom Interfem, Make Equal och Vision.

Läs mer här!

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

I det svenska civilsamhället är vi nästan 800 000 personer. Statistiken visar att 34,4% av tjejer mellan 16-24 utsätts för sexuella trakasserier. Om förekomsten av sexuella trakasserier, eller rädsla för att utsättas, hindrar unga kvinnor från att engagera sig eller från att delta i aktiviteter på lika villkor som män innebär det ett enormt demokrati- och jämställdhetsproblem. Så kan vi inte ha det.

Brytpunkten

Brytpunkten finns till för att hjälpa ungdomsorganisationer att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och övergrepp och ha beredskapen om något inträffar.

Här hittar du caseuppgifter, övningar, verktyg, länkar och stöd. Alla åtgärder ni tar betyder så otroligt mycket för den som riskeras att utsättas. Ju fler metoder, rutiner och idéer ni prövar desto större chans har ni att hitta de sätt som funkar bäst för er.

Läs mer på Brytpunktens hemsida.

Stress

Utbrändhet ökar bland unga tjejer och kvinnor. Det är inte bara ett problem för de som bränner ut sig utan för hela samhället. Ju fler unga kvinnor som inte orkar ur sängen desto fler stolar lämnas tomma bland framtidens ledare. Just därför har vi tagit fram verktyg för att skapa hållbart engagemang — för att som engagerar sig ska kunna brinna för något utan att bränna ut sig.

Stress och motståndskraft

Stress och motståndskraft är en reviderad upplaga av boken med samma namn som vi släppte 2015. Boken innehåller en introduktion till vad stress är, vad som orsakar stress, problem som ofta orsakar stress i organisationer samt lösningar på dessa problem, och övningar som går att göra själv och i grupp för att förebygga och hantera stress. Boken bygger på kunskap och erfarenheter från Maktsalongens fleråriga arbete med stress i ideella organisationer.

I den nya upplagan kan ni bland annat läsa:

  • En helt ny del om vad stress egentligen är, hur det drabbar oss och vad som händer i kroppen när vi blir stressade.
  • En intervju med Maktsalongen-alumnen och psykologen Kristin Öster som berättar vad prestationsbaserad självkänsla är.
  • Tips på vad en organisation kan göra efter att en anställd/aktiv/förtroendevald drabbats av stress.
  • En intervju med Maktsalongen-alumnen Marcia Munoz och hennes berättelse om när hon varit stressad.
  • Fem helt nya övningar för att förebygga stress.

Boken går att köpa här i vår webbshop! Till boken har vi också tagit fram ett studiematerial. I studiematerialet hittar ni sex nya workshops där ni i er arbetsgrupp eller organisationen kan jobba med boken rent konkret. Med boken som grund får ni göra övningar, diskutera och skapa en mer motståndskraftig organisation. Studiematerialet är gratis och ni hittar det här.

Första upplagan av boken kan du ladda ner här!

Ni kan även boka en föreläsning med oss. Läs mer här.

Hot och trakasserier på nätet

Mycket otrevligt händer på nätet, allt ifrån elaka kommentarer till hot och trakasserier. Vi vet att olika personer är olika utsatta när de syns eller hörs online. Detta ständiga hot skapar otrygghet och tystar röster som måste höras i ett demokratiskt samhälle. Så kan vi inte ha det — därför finns nu Skyddsnätet, ett metodmaterial för tryggare engagemang online.

Skyddsnätet

Skyddsnätet är ett metodmaterial för er som vill börja arbeta förebyggande för tryggt engagemang online inom er organisation. Problemet är större än att det kan lösas med ett enda material men vi är säkra på att det kan bidra till att öka beredskapen inom ideella organisationer och på så sätt göra dem tryggare.

Läs mer och kolla in materialet på Skyddsnätets hemsida!

Projektet har utförts med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.