Maktsalongens mål

Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi jobbar för att fler unga kvinnor* ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar som kvinnor.

18 mars 2023

Senaste nytt

Ny ledningsgrupp till Maktsalongen

Efter 2 år så har det blivit dags att tacka Angela och Louise för deras tid som Maktsalongens ledningsgrupp, och välkomna Emilia och Sofia! Emilia Miriani tar över från Angela Refuerzo Larsson som tf generalsekreterare, och Sofia Gustafsson tar över …

Varför finns vi?

För att uppnå en jämställd maktfördelning i samhället krävs stora förändringar på en strukturell nivå. Vi måste diskutera vilka strukturer som finns som skapar ojämställdhet. Ett av vårt uppdrag är därför att skapa de diskussionerna. Maktsalongen jobbar med att granska de problem som hindrar unga kvinnor från att ta och behålla ledarpositioner. Hur makt och de som har makt porträtteras, näthat och stress kopplat till unga kvinnors engagemang är några av de frågor vi arbetar med och försöker påverka. Vi arbetar samtidigt med att berätta om förebilder. Vi sprider initiativ och idéer som hjälper unga kvinnor att ta makt och lyfter fram personer som de kan identifiera sig med och inspireras av.

Vi föreläser i hela Sverige och digitalt!

Vi är vana föreläsare, processledare och workshopledare både på svenska och engelska. Vi kan hålla föreläsningar både på plats hos er och digitalt.

Följ oss på Instagram!

Här kan du spana in verksamheten och få både info och inspo!

@maktsalongen

Våra projekt

För att skapa jämställdhet krävs förändring. Vi arbetar med olika frågor som hjälper eller stjälper unga kvinnor att få och behålla makt. Vi vill skapa jämställda organisationer och jämställda förutsättningar för alla engagerade. Därför har vi skapat olika material och metoder som hjälper organisationer och individer att arbeta för jämställdhet, oavsett om det handlar om att hålla jämställda möten, arbeta mot stress eller påbörja ett övergripande jämställdhetsarbete.