Maktsalongen 2010-2023

Maktsalongens mål var att bidra till att skapa ett jämställt samhälle där makt och inflytande skulle fördelas rättvist. Vi jobbade för att fler unga kvinnor* skulle se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.

Tyvärr finns Maktsalongen inte längre kvar, men på denna hemsida hittar du mycket av det material som skapades under organisationens 13 år. Vi hoppas att det kan fortsätta att bidra till Maktsalongens vision.

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar som kvinnor.

08 november 2023

Senaste nytt

Maktsalongen 2010-2023

Hej då, och tack för allt Allting har sin tid, och så också vi. Efter 13 år av systerskap, så stänger Maktsalongen sina salongsdörrar en sista gång. Den senaste tiden har varit ekonomiskt utmanande, och vi har till slut fått fatta det svåra beslu…

Varför finns vi?

För att uppnå en jämställd maktfördelning i samhället krävs stora förändringar på en strukturell nivå. Vi måste diskutera vilka strukturer som finns som skapar ojämställdhet. Ett av vårt uppdrag är därför att skapa de diskussionerna. Maktsalongen jobbar med att granska de problem som hindrar unga kvinnor från att ta och behålla ledarpositioner. Hur makt och de som har makt porträtteras, näthat och stress kopplat till unga kvinnors engagemang är några av de frågor vi arbetar med och försöker påverka. Vi arbetar samtidigt med att berätta om förebilder. Vi sprider initiativ och idéer som hjälper unga kvinnor att ta makt och lyfter fram personer som de kan identifiera sig med och inspireras av.

Följ oss på Instagram!

Här kan du spana in verksamheten och få både info och inspo!

@maktsalongen

Våra projekt

För att skapa jämställdhet krävs förändring. Vi arbetar med olika frågor som hjälper eller stjälper unga kvinnor att få och behålla makt. Vi vill skapa jämställda organisationer och jämställda förutsättningar för alla engagerade. Därför har vi skapat olika material och metoder som hjälper organisationer och individer att arbeta för jämställdhet, oavsett om det handlar om att hålla jämställda möten, arbeta mot stress eller påbörja ett övergripande jämställdhetsarbete.