08 november 2023

Maktsalongen 2010-2023

Hej då, och tack för allt ❤

Allting har sin tid, och så också vi. Efter 13 år av systerskap, så stänger Maktsalongen sina salongsdörrar en sista gång. Den senaste tiden har varit ekonomiskt utmanande, och vi har till slut fått fatta det svåra beslutet att lägga ned verksamheten. Det är svårt att summera det som organisationen och dess medlemmar har betytt, men här är ett försök. Under de åren som Maktsalongen har funnits, så har Sverige sett en förflyttning av hur makt fördelas. Där jämställdhet, jämlikhet och inkludering tidigare var hamnade i skymundan eller sågs som något man redan vara klar med finns nu med på allas agenda. Maktsalongen har, tillsammans med många andra, bidragit till den förflyttningen. Men det som har spelat allra störst roll under dessa 13 år är alla de unga kvinnor som har varit en del av Maktsalongens nätverk. Maktsalongens själ och hjärta har alltid bestått av alla de, numera tusentals, unga engagerade kvinnor som varit med på träffar runt om i Sverige. Det är ni som är och alltid har varit Maktsalongen. Vi vill även rikta ett stort, hjärtligt TACK till alla ni som på något sätt bidragit till organisationen genom åren -engagerade, anställda, styrelser, supportrar – ni har betytt allt!