05 november 2021

Idag fyller Maktsalongen 10 år!

I 10 år har Maktsalongen jobbat för att fler unga kvinnor* ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara. Idag firar vi 10 år av systerskap, feminism och unga kvinnors ledarskap. 

Den 5 november 2011 hade Sara Haraldsson och Sofia Brändström fått nog av ojämställdheten som fanns inom civilsamhället. De bestämde sig då för att starta ett nätverk för unga kvinnor i ledarpositioner. Det nätverket växte snabbt och blev en organisation. Idag, 10 år senare, har flera hundratals kvinnor tagit del av Maktsalongens verksamhet och funnit styrka hos varandra.

– Maktsalongen har de senaste tio åren kommit att spela stor roll för många kvinnor runt om i Sverige, främst genom vårt mentorskapsprogram. Vi har byggt ett systerskap över partigränser, regiongränser och mellan ledare i olika delar av samhället, säger Louise Grabo, ordförande på Maktsalongen.

I år har Maktsalongen lanserat nya projekt som tar organisationens jämställdhetsarbete till nästa nivå.

– Vi har inlett det tionde året med lanseringarna av vår digitala plattform ALLT ÄR DITT, spetsutbildningen Makten är vår och metodmaterialet Brytpunkten. Maktsalongen fortsätter att blicka framåt och ser fram emot minst tio år till av banbrytande arbete för att skapa en mer jämställd värld i vilken makt alltid fördelas rättvist, säger Maktsalongens generalsekreterare Angela Refuerzo Larsson.

Förutom att stärka unga kvinnors ledarskap så verkar Maktsalongen också på en organisatorisk och strukturell nivå för att bidra till en jämställd maktfördelning i samhället i stort. Louise Grabo avslutar:

– Vi har hjälpt organisationer och företag att arbeta mer jämställt genom våra föreläsningar och de metodmaterial vi har tagit fram. Vi har dessutom varit en outtröttlig röst i den jämställdhetspolitiska debatten och lyft de kvinnor som har gått före. Vi har bara börjat – och nu fortsätter arbetet för att riva de murar som finns för att unga kvinnor ska ha samma möjlighet att ta och behålla maktpositioner.

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.