Metoder

För att skapa jämställdhet krävs förändring. Vi arbetar med olika frågor som hjälper eller stjälper unga kvinnor att få och behålla makt. Vi vill skapa jämställda organisationer och jämställda förutsättningar för alla engagerade. Därför har vi skapat olika material och metoder som hjälper organisationer och individer att arbeta för jämställdhet, oavsett om det handlar om att hålla jämställda möten, arbeta mot stress eller påbörja ett övergripande jämställdhetsarbete.