12 augusti 2021

Framtidens ledare är dagens unga kvinnor

Idag är majoriteten av partiledare i Sveriges riksdag kvinnor, men fortfarande har ingen kvinna tagit den högsta posten – statsminister. Mona Sahlin, Maktsalongens hedersmedlem, är fortfarande den enda kvinna som har haft möjligheten att gå till val som statsministerkandidat. Även om Sverige anses vara det bästa landet i världen för arbetande kvinnor, i topp med våra nordiska grannländer, är vi det enda landet i Norden som fortfarande inte har haft en kvinna som regeringschef.

På Maktsalongen vet vi att ledarskap och representation i maktens korridorer är avgörande för att samhället ska bli mer jämställt. Maktsalongen har i 10 år skapat nätverk och lärande för unga kvinnor i ledarskapspositioner och med vår expertis skapar vi nu en utbildning olik alla andra – för unga kvinnor, av unga kvinnor – en arena med drömmen om förändring och ledarskap i fokus.

Makten är vår är en kvalitativ, utmanande och kostnadsfri spetsutbildning som ger unga kvinnor 20-25 år kunskap, konkreta verktyg och självförtroende att söka sig till höga ledar- och chefspositioner i framtiden för en mer jämställd samhällsutveckling.

Genom studiebesök i maktens rum inom de fyra sektorerna; politiken, näringslivet, offentlig och ideell sektor, träffar med teman kring ledarskap, inspirationsföreläsningar och samtal med kvinnor som är ledare idag kommer framtidens ledare få de redskap hon behöver för att uppnå höga positioner. Till och med den allra högsta – Sveriges statsminister!

Med Makten är vår ämnar vi att utbilda nästa generations chefer, vd:ar och partiledare. Vi vill att unga kvinnor ska känna, och veta, att de har en självklar plats i maktens alla rum.

Ansökan är öppen! Sök genom att svara på formuläret innan klockan 23:59 den 12 september. OBS! Ansökan är nu stängd.