Nätverk

Nätverk, mentorskap och systerskap bygger trygga och starka ledare. I vårt nationella mentorskapsprogram och våra regionala maktmöten ger vi unga kvinnor* som är engagerade i organisationer och rörelser möjlighet att utvecklas som personer och ledare!

De får bli del av ett starkt nätverk med andra kvinnor som har liknande uppdrag som dem. Sedan Maktsalongens mentorskapsprogram startade 2012 har ungefär 400 kvinnor deltagit i något av våra nätverk och vi har sett hur de fått kraft, pepp av systerskapet på träffarna och hur nätverket hjälpt dem att ta större plats!

Nu har vi lanserat en spetsutbildning – Makten är vår! Utbildningen är för unga kvinnor 20-25 år som har höga ambitioner och vill axla tunga ledar- och chefsroller i framtiden. Läs mer om utbildningen här.

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor