07 mars 2023

Snippdomen synliggör vikten av representation

Att snippdomen är en skam för en rättsstat som Sverige råder det ingen tvekan om, men säger den också något om vikten av jämställdhet i rättsväsendet? Maktsalongens styrelseledamot Sofia Jörnlid om sexualbrott och representation:

Det har säkert inte undgått någon om att Västra Götalands hovrätt valde att fria en 50-årig man efter han dömts för våldtäkt av en 10-årig tjej. Det är rakt igenom helt vedervärdig läsning. Argumentet att flickan visade med gester hur övergreppet gick till, är på alla sätt fruktansvärt att föreställa sig. Det gör mig otroligt ledsen och helt rasande att sådana här saker ens sker. Mer om det, en annan dag.

Jämlik representation av olika kön, ursprung och ålder. Jag vill mena på att det inte bara handlar om att skapa bättre lönsamhet i företag, det är rent av livsviktigt. Den aktuella domen är väl omskriven av flertalet debattörer, och många lyfter det faktum att snittåldern för de fyra manliga domarna var 60+, och att detta bidragit till ifrågasättandet av betydelsen av ordet snippa. Den kvinnliga hovrättsassessorn yrkade på att vidhålla domen från tingsrätten, det vill säga fälla mannen för våldtäkt 

Jag orkar knappt gå in på den totala brist på intelligens som gör att flickans beskrivning, hennes gester, och att de själva slagit upp ordet i SAOL, inte fick dessa män att förstå ordets betydelse i sammanhanget. Men det som detta 4 vs 1 scenario påvisar, är hur viktigt det är med en jämlik representation. Det är till och med livsavgörande för denna unga tjej, och för framtida unga tjejer vars öden låses fast till följd av denna rättspraxis som nu finns. Om fler kvinnor hade befunnit sig i rummet, hade denna mannen fått gå fri idag?

Att arbeta som domare kräver mycket erfarenhet, under lång tid. Det krävs att man fått möjligheten att sätta sin kunskap på prov, och att människor gett en chansen att visa vad man går för gång på gång. Man kan argumentera för att världen är mer jämlik idag an var den var när dessa domare påbörjade sin karriär inom juridik, så att om några år består förhoppningsvis domargrupper av 50% kvinnor, och 50% män, då världen har hunnit ikapp de ojämlikheter som existerade då. Men. För att detta ska bli våran framtid, så ställer det höga krav på organisationer och företag. Det kommer inte att ske per automatik. Unga kvinnor måste få förutsättningar för att få ta plats, att få erfarenhet och kunskap. Idag. Helst igår.  

Detta kräver av samtliga organisationer att inte vänta en sekund med att ge plats och förutsättningar till unga kvinnor, om vi ska säkerställa att denna erfarenhet som krävs finns när det väl gäller. Att ge plats till någon, skapar självförtroende. Att tro på någon kan vara avgörande för någon att våga söka sig till positioner av ledarskap och makt. Vi måste, idag, lyfta upp våra unga tjejer, och ta emot dem med öppna armar. De har ett hårt jobb framför sig att bryta ny mark. Det är livsviktigt att vi, som samhälle, skapar förutsättningar för detta. Jämlikhet, mångfald och jämställdhet är självfallet självändamål, men det är även för att säkerställa att det som skedde i rättssalen på Västra Götalands hovrätt inte ska ske igen.

Representation spelar roll. 

SOFIA JÖRNLID

Ledamot i Maktsalongens styrelse.