01 februari 2021

20 anledningar att vara feminist i dagens Sverige

Precis som Maktsalongens styrelseordförande Louise Grabo poängterar i sin senaste krönika, så har feminismen fått en hel del backlash. Ett vanligt argument mot feminismen är att Sverige redan är jämställt och att feminismen därför inte behövs längre, vilket bekräftas av siffrorna i Jämställdhetsmyndighetens senaste rapport.

Deras undersökning kring attityder till jämställdhet visar att 12% av alla män, och 22% av alla unga män i åldrarna 16-24, anser att Sverige är helt jämställt. 25% av männen svarar att påståendet ”många kvinnor överdriver hur ojämställt kvinnor behandlas i Sverige” antingen stämmer helt eller stämmer till stor del, och endast 20% av männen svarar att det inte stämmer alls. Bland unga män i åldrarna 16-24 är det runt en fjärdedel som svarar att påståendet stämmer helt.

Jag hävdar bestämt att trots Sveriges stora framsteg inom jämställdhet under de senaste århundradena, så är vi långt ifrån i hamn ännu. EU:s Gender Equality Index visar att vi ligger i framkant i EU, men ändå har en lång väg att gå för att bli helt jämställda.

Att uppnå jämställdhet kräver handling, och handling kräver medvetenhet. Därför är det oroande och rentav farligt att människor faktiskt tror att Sverige är helt jämställt och inte behöver feminism idag. Här kommer således en lista med 20 anledningar, utan inbördes ordning, till varför feminismen fortfarande är nödvändig och till och med livsviktig i Sverige idag:

 1. Drygt 1 av 10 kvinnor uppger att de blivit utsatta för allvarligt sexuellt våld efter att ha fyllt 18 år.
 2. 6,6% av alla unga kvinnor mellan 16-25 får inte välja helt fritt vem de vill gifta sig med.
 3. Kvinnors pension motsvarar i snitt 69% av mäns pension – en siffra som är ännu lägre för kvinnor i arbetaryrken.
 4. När det kommer till rapporterat våld från nuvarande eller före detta partners är andelen kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld 7%, 14% för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld, och 20% för psykiskt våld. Rapporterat våld i nära relationer har dessutom ökat i följd av coronapandemin.
 5. Forskning kring autism och ADHD har i stor utsträckning utgått från pojkar, vilket drabbar flickor som i regel får diagnos sent och har symptom som många gånger feltolkas eller inte tas på allvar.
 6. Endast 19% av bolagen på Stockholmsbörsen rankas som jämställda.
 7. Trots att våld i nära relationer kan drabba vem som helst, oavsett kön och huruvida det är en heterosexuell eller homosexuell relation, så är 85% av rapporterat våld från en man till en kvinna.
 8. Kvinnor äger generellt sett mindre. Av alla privatägda bilar äger kvinnor 26%, av all skog 38%, av alla upphovsrätter till musik 21% och av alla företag 30%.
 9. Under 2019 dog 16 kvinnor av våld från en partner eller ex-partner. Det var en minskning på 6 personer jämfört med föregående år.
 10. Enbart 1% av det riskkapital som investeras i tech-startups går till grundar-team bestående av kvinnor, medan 85% går till grundar-team bestående av män.
 11. Trots att så många som 200 000 kvinnor uppskattas lida av endometrios, en sjukdom som orsakar smärtor och sänker livskvalitén, är kunskapen om sjukdomen bristfällig och det tar i snitt 5-7 år att få diagnos efter att symptomen börjat.
 12. Initiativ som Tjejskjutsen, som finns för att kvinnor inte ska tvingas gå hem ensamma och riskera att utsättas för hot och våld, behövs.
 13. Mäns våld mot kvinnor kostar samhället cirka 6 miljarder kronor per år. Den psykiska, fysiska och emotionella kostnaden för de som utsätts för våldet går så klart inte att räkna på.
 14. Kliniker i landet erbjuder “oskuldsoperationer”.
 15. I en granskning av tech-bolag uppger 67% av de rasifierade kvinnorna som är anställda att de upplever att deras identitet eller bakgrund påverkar deras karriärutveckling negativt. Motsvarande siffra för vita män är 4%.
 16. Bland skötare och vårdare blir nästan var tredje kvinna på sin arbetsplats utsatt för våld eller hot om våld varje månad.
 17. Hbtqi-personer, framförall transkvinnor, bisexuella kvinnor samt unga hbtqi-personer, är extra utsatta för våld men mindre benägna att söka stöd och/eller anmäla på grund av stigmatisering och diskriminering.
 18. Kvinnor som väljer att inte ta bort sitt kroppshår får utstå påhopp och mordhot.
 19. Året är 2021 och en välkänd riksdagsledamot använder sig av formuleringen “ofödda dödas” när han uttalar sig om abort – ett ordval som uppenbart skuldbelägger kvinnor som har genomgått abort eller kommer att göra det.
 20. I snitt anmäls 24 våldtäkter och ytterligare 39 andra typer av sexualbrott varje dag – och 97% av misstänkta förövare är män.

För mig, och för resten av Maktsalongens organisation, finns det inga frågetecken: feminism är en absolut nödvändighet i dagens Sverige. Kvinnor, och då menar jag alla kvinnor, ska ha rätt att gå ut på kvällen utan att vara rädda, ha samma möjligheter att bli styrelsemedlemmar och finansierade entreprenörer, ha lika hög kvalité på sjukvård som alla andra, få bestämma över sina egna kroppar och vara trygga på sina arbetsplatser.

Till den dagen då det inte finns något att skriva på listan om kvinnors livsvillkor till följd av förtryckande strukturer, så måste vi fortsätta att krossa glastak och utmana normer om hur en kvinna ska och får vara och leva.

Oavsett vem du är och vad som är din hjärtefråga, så är jag övertygad om att just du kan göra skillnad – så se till att hitta ett engagemang som passar dig. Kanske är det att bilda opinion genom ett Instagramkonto, att föra dialoger med makthavare och företag, eller att volontärjobba på din lokala kvinnojour? Alla kan som bekant inte göra allt, men alla kan göra något.

Oavsett vad just du väljer att göra, så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss i Maktsalongen och på så sätt ytterligare bidra till kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Ju fler vi blir, desto mer kan vi åstadkomma.

Nu skapar vi förändring – tillsammans!

JESSICA PAULSSON
Jessica är ledamot i Maktsalongens styrelse och brinner för att skapa ett samhälle där alla får samma möjligheter, oavsett vem en är. Till vardags pluggar hon ekonomi vid Lunds Universitet och jobbar för ekonomisk jämställdhet genom sitt engagemang i Unga Aktiesparare.