Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet2Helagänget3

Maktsalongen driver sedan 2012 ett mentorskapsprogram och ett nätverk för kvinnor* på ledande positioner i det unga civilsamhället. Alla de som deltar är ledare på olika positioner i sina organisationer, vissa sitter i styrelse, någon är ordförande, annan kanske jobbar på organisationens kansli och andra aktiva i ett distrikt. Gemensamt har de alla att det är unga, kvinnor och ledare. Alla som är med i programmet får en mentor som själv har erfarenhet av att vara ledare i det unga civilsamhället. Tillsammans med sin mentor kan adepten (den som går programmet) bolla frågor om sitt ledarskap, sitt uppdrag och sitt liv. Mentorn finns som ett stöd och ett bollplank. Förutom att varje adept får en mentor så ingår de också i ett nätverk som träffas ungefär sex gånger under ett år. På varje träff kommer det en föreläsare eller gäst som föreläser på ett visst ämne eller berättar om sitt eget ledarskap. Bland tidigare gäster finns bland andra Mona Sahlin, Eva Nordmark, Mernosh Saatchi, Anna Kingberg Batra, Alice Bah Kuhnke, Nina Åkestam, Birgitta Ohlsson, Seher Yilmaz, Anna Berggren, Julia Mjörnstedt, Kristina Ljungros och Maria Arnholm. Efter att året i Maktsalongens mentorskapsprogram är över blir de som deltagit under året en del av Maktsalongens alumninätverk, ett nätverk där alla som varit adepter eller mentorer i Maktsalongen ingår. Om du vill veta mer om vilka som deltagit i nätverket och hur de ser på Maktsalongens mentorskapsprogram och nätverk så kan du läsa mer om det här.

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.

unspecified-2

Mentorer

De som är mentorer i Maktsalongens mentorskapsprogram är kvinnor som själva har erfarenhet av att vara ledare i det unga civilsamhället. Vissa av dem har fortfarande ledaruppdrag i det unga civilsamhället, vissa har precis lämnat sina uppdrag. Bland mentorerna finns nuvarande och före detta ordföranden, general-/förbundssekreterare, projektledare, styrelseledamöter och anställda. Dessa mentorer är inte nödvändigtvis så mycket äldre eller har så väldigt många fler års erfarenhet än sina adepter. Det som vi sett som viktigt har varit att mentorerna kan relatera till adepternas upplevelser och verklighet och att det då är viktigt att de inte kommit för långt bort från det unga civilsamhället. Att bygga nätverk mellan mentorer och adepter har varit en annan viktig faktor. Det viktigaste är inte att mentorn har mycket mer erfarenhet än adepten utan att den har en annan erfarenhet och att adepten får en person att bolla sina egna utmaningar med. Detta var en av de sakerna vi kände starkast för när vi startade  mentorskapsprogrammet och detta har visat sig vara en av framgångsfaktorerna.

Maktis hjärta TCO

TACK TCO!

Från och med 2016 har vi en samarbetspartner som vi vill tacka extra mycket. Genom att stå för lokaler och mat i samband med alla träffar som arrangeras i mentorskapsprogrammet så kan vi fokusera på att skapa fantastiskt innehåll i programmet! Världens största TACK till TCO! Tack för att ni stöttar oss i att kampen att göra civilsamhället mer jämställt!