Mentorskapsprogrammet

2011 kom vi på en sak. Där makt finns måste jämställdhet finnas. Vi behöver fler kvinnor* i ledarpositioner som kan utmana normerna för hur makt ser ut och vem som kan bli ledare. Vi kände att det behövdes ett systerskap mellan kvinnor med ledaransvar. Därför startade vi mentorskapsprogrammet. Sedan dess har det varje vår startat en ny omgång av Maktsalongens mentorskapsprogam!

OM PROGRAMMET

Mentorskapsprogrammet är ett ettårigt program för unga kvinnor med ledaransvar i ideella organisationer och rörelser som vill utvecklas i sitt ledarskap. Alla adepter (de som går programmet) får varsin mentor som själva har erfarenhet av att vara ung, ledare och kvinna och vilka utmaningar det medför. Tillsammans med sin mentor kan adepten bolla frågor om sitt uppdrag och sitt liv.

Förutom att varje adept får en mentor så ingår de också i ett nätverk med de andra adepterna som träffas ungefär sex gånger under ett år. Till varje träff kommer det en föreläsare eller en gäst som berättar utifrån ett visst tema. Bland tidigare gäster finns bland andra Mona Sahlin, Eva Nordmark, Mernosh Saatchi, Anna Kinberg Batra, Alice Bah Kuhnke, Nina Åkestam, Birgitta Ohlsson, Seher Yilmaz, Anna Berggren, Julia Mjörnstedt, Kristina Ljungros och Maria Arnholm.

Efter att året i Maktsalongens mentorskapsprogram är över blir de som deltagit under året en del av Maktsalongens alumninätverk, ett nätverk där alla som varit adepter eller mentorer i Maktsalongen ingår.

SUGEN PÅ ATT SÖKA?

Ansökan till 2019 års mentorskapsprogram är stängd! Du är välkommen att söka igen nästa år. Om du vill läsa mer om vad adepter och mentorer tyckt om mentorskapsprogrammet, kolla in dessa länkar:

MATCHNING MELLAN ADEPT OCH MENTOR

Mentorer i Maktsalongens mentorskapsprogram är kvinnor som själva har erfarenhet av att vara ledare i idéburna organisationer. Vissa av dem har fortfarande ledaruppdrag, andra har lämnat sina uppdrag och börjat arbeta någon annanstans. Bland mentorerna finns nuvarande och före detta ordföranden, general-/förbundssekreterare, projektledare, styrelseledamöter och anställda.

För att programmet ska bli givande har vi under antagningsperioden en lång och noggrann process där vi matchar ihop adepter med mentorer. Vi har märkt att det viktigaste för att mentorn ska vara ett bra bollplank inte är att mentorn har mycket mer erfarenhet än adepten utan att den har en annan erfarenhet. Mentorn är alltså inte nödvändigtvis så mycket äldre eller har så väldigt många fler års erfarenhet än sina adepter. Det som vi sett har varit viktigt är att mentorerna kan relatera till adepternas upplevelser och verklighet och att det då är viktigt att de inte kommit för långt bort från det unga civilsamhället.

Maktis hjärta TCO

TACK TCO!

Från och med 2016 har vi en samarbetspartner som vi vill tacka extra mycket. Genom att stå för lokaler och mat i samband med alla träffar som arrangeras i mentorskapsprogrammet så kan vi fokusera på att skapa fantastiskt innehåll i programmet! Världens största TACK till TCO! Tack för att ni stöttar oss i att kampen att göra civilsamhället mer jämställt!

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.