Who run the world? Girls. / Alma Handzar

Beslutet att söka till Maktsalongens mentorskapsprogram är ett av de bästa besluten jag tagit. Det har varit en så mäktig känsla att få ta del av ett nätverk med så många fantastiska unga kvinnor som än idag inspirerar mig. Det blev en frizon där vi alla kunde dela med oss fritt av våra upplevelser och om hur vi hanterat dem. Det blev så tydligt också hur patriarkatet var närvarande i alla organisationer och det gjorde att jag verkligen blev ännu mer tacksam för Maktsalongens existens.

Jag gick och funderade väldigt länge på om jag skulle söka till mentorskapsprogrammet. Om jag sökte, vad ville jag få ut av det? Reflektionerna ledde till att jag insåg att det saknades mångfald bland kvinnor i ledande positioner. Detta var något jag hade längtat efter, att kunna prata med någon som förstod mitt perspektiv och hur min bakgrund påverkade mitt engagemang. Att vara en ung kvinna med invandrarbakgrund, gör att man stöter på vissa saker som inte alltid är lätta att hantera på egen hand. Så jag valde att söka till mentorskapsprogrammet.

Jag blev antagen och jag fick en helt fantastisk mentor som verkligen var och fortfarande är en stor förebild för mig. Att ha fått lära känna henne, få hennes stöd och kunna ha någon att prata med har betytt oerhört mycket för mig. Mer än vad jag tror hon själv kanske tror. Det jag lärde mig under den här tiden har jag fortfarande med mig och kommer ha med mig det resten av livet. Metoo-rörelsen har inte minst visat oss hur viktigt det är att vi kvinnor organiserar oss och stöttar varandra, oavsett vilken organisation vi tillhör eller vilken bransch vi jobbar inom. Som min goda vän och tidigare adept Rosaline Marbinah skrev så är världen ett patriarkalt minfält. När vi kvinnor stöttar varandra så blir det patriarkala minfältet mycket lättare att röja.

Så med de orden vill jag verkligen uppmana er att söka till Maktsalongens mentorskapsprogram. Ni kommer aldrig att ångra det beslutet.

ALMA HANDZAR
Adept i mentorskapsprogrammet 2015
Distriktstyrelseledamot för Socialdemokraterna i Göteborg och tidigare vice ordförande för SSU Göteborg.

 

Vill du söka in som adept eller mentor till programmet 2019? Sök HÄR till och med den 25 november!