Vi startar lokala Maktsalonger

I tre år har Maktsalongen bedrivit ett mentorskapsprogram och nätverk riktade till engagerade på nationell nivå. Antalet sökande har ökat varje år och det har svidit att behöva tacka nej till så många i det lokala civilsamhället. Därför är vi glada över att nu kunna erbjuda mötesplatser även för lokalt engagerade i det unga civilsamhället!

För att bidra till ett mer jämställt civilsamhälle bjuder Maktsalongen in till fem inspirationsträffar med syfte att peppa, inspirera och skapa nätverk. Träffarna är förlagda i fem städer: Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Umeå och Växjö. Dessa blir starten för lokala maktsalonger där unga som identifierar sig som kvinnor och är engagerade lokalt kan mötas för att prata om jämställdhet och systerskap.

Träffarna äger rum hösten 2015 och på plats kommer det finnas representanter från olika organisationer, inspirerande gästföreläsare och tidigare deltagare från det nationella mentorskapsprogrammet. Oavsett vad du arbetar med eller vilken position du har i din organisation ger ett lokalt nätverk trygghet och pepp i engagemanget. Genom att lyssna på varandras berättelser och dra nytta av varandras erfarenheter kommer vi tillsammans kunna identifiera jämställdhetsproblem och komma fram till konkreta lösningar.

Är du ung och aktiv i det lokala civilsamhället? Eller har du en kompis som är det? Tveka inte att höra av dig till golnar@maktsalongen.se

Mer info kommer!