”Vi är redan jämställda”

Vi bor i världens mest jämställda land (inte sant). Vi har redan uppnått jämställdhet (inte sant). Kvinnor och män har samma förutsättningar att bli ledare och chefer (inte sant). Vi gör lön efter kompetens, inte kön (inte sant). Unga är i alla fall jämställda, så förändringar kommer komma av sig själv (inte sant).

Det finns många ursäkter en kan använda för att säga att en inte behöver arbeta med jämställdhet. Att förändring kommer komma, att det bara är att vänta (som att andra jämställdhetsreformer skulle ha kommit helt av sig själva – som att många inte alls engagerade sig för att se till att kvinnor skulle få rösträtt, tillgång till fri abort eller att det ska finnas förskola i Sverige). Men förändring kommer aldrig av sig själv. Förändring kommer för att människor kämpar för den. Detsamma gäller i de organisationer som finns i det unga civilsamhället.

redanjamstallda

Den vanligaste ursäkten som brukar ges för att inte jobba med jämställdhet i ens organisation är just att jämställdhet inte är ett problem för oss. Enligt Maktsalongens testgrupp, som har svarat på frågor om jämställdhet i samband med byggandet av sajten ingaursäkter.se, har hela 71% hört ursäkten ”jämställdhet är inte ett problem hos oss”. Trots det finns det många som vittnar om att så inte alls är fallet.

Det unga civilsamhället är inte frånkopplade från de andra jämställdhetsproblem som finns i samhället. Vi är ingen isolerad ö som inte berörs av de problem som finns i samhället i stort. Att vi inte har uppnått jämställdhet, att kvinnor och män inte har samma förutsättningar att bli chefer och ledare och att vi inte alls ger lön efter kompetens utan efter kön är lika sant för oss som det är för alla andra.

Det är dags att komma över världens sämsta ursäkt för att inte jobba med jämställdhet. Först då kommer vi faktisk kunna göra det jobbet som krävs för att uppnå riktig jämställdhet. Gå in på ingaursäkter.se för att kolla in fler dåliga ursäkter och hitta lösningarna som ni behöver för att kunna jobba för en jämställd organisation. För nu finns det #ingaursäkterkvar!