Transkvinnor har en given plats i den feministiska kampen

Med anledning av den ständigt återkommande debatten kring transkvinnors plats i feminismen och kvinnoseparatistiska rum vill Maktsalongen förtydliga var vi står. I vår feministiska grundkurs har vi listat och beskrivit några av de olika sorters feminism som finns. Vi står inte bakom alla feministiska grenar som finns med, utan har listat dem för att sprida kunskap. Då vi har blivit citerade på ett otydligt sätt vill vi här tydliggöra vår ståndpunkt.

Maktsalongen är en organisation som drivs av värderingar. Våra värdeord är: feminism, systerskap och intersektionalitet. Vad dessa ord betyder för oss kan du läsa mer om här.

Feminism innebär att vi ser att gruppen kvinnor är underordnade gruppen män, att denna maktordning beror på strukturer och inte individer, och att denna maktordning kan förändras genom jämställdhet.

Systerskap ser vi som en metod för att skapa trygghet och sammanhang för alla kvinnor, och ser vikten i att stötta varandra oavsett bakgrund, politiskt läger eller organisation.

Intersektionalitet är för oss ett avgörande verktyg för att skapa förändring och en grundpelare i det arbete vi gör för att undanröja hinder för allas deltagande i kampen för jämställdhet.

I vårt samhälle befinner sig transpersoner i en särskilt utsatt position. Det är en grupp som löper ökad risk för psykisk ohälsa, diskriminering på arbetsmarknaden, våld och kränkande behandling. Folkhälsomyndigheten publicerade en rapport om det 2015 som kan läsas här och en studie från juni 2020 som finns tillgänglig här. De strukturella orättvisor som skapar ojämlikhet mellan könen slår hårt mot alla kvinnor. Därför är det en självklarhet att inkludera transkvinnor i den rörelse som kämpar för att bryta ner dessa strukturer.

Vi tycker att jämställdhet måste göras på ett transinkluderande sätt och att det gemensamma hotet mot jämställdheten är patriarkatet, inte andra kvinnor. Med kvinna så menar vi alltid personer som själva identifierar sig som kvinnor, vilket självfallet innefattar transkvinnor. Vi vet att detta är vägen framåt för nutiden och framtidens feministiska rörelse.