Tankar från ett café i Minsk

Fredag

Jag sitter på ett café. Jag är omgiven av unga människor som fikar eller som, precis som jag, sitter och jobbar på sina laptops. Utomhus är det 30 grader varmt, så vi är många som sitter inomhus med svala drycker för att vila från värmen. På menyn finns smoothiebowls och avokadomackor, precis som på vilket café på Södermalm som helst. Men jag sitter inte på Södermalm, inte i Stockholm, inte ens i Sverige. Jag sitter i Minsk, 83 mil flygvägen från Stockholm. Trots att våra länder ligger så nära varandra och trots att vardagslivet kan se så likt ut vid första anblicken, så finns det enorma skillnader mellan Sverige och Belarus (också känt som Vitryssland, men liksom våra partners här använder vi namnet Belarus). Framförallt när en vill jobba med att förändra världen.

Sverige är ett land med en fredlig historia, detsamma går inte att säga om Belarus. Som en del av före detta Sovjetunionen blev landet sitt eget för mindre 30 år sedan. Sedan 1994 styr samma man, Alexander Lukashenko, landet som enligt Freedom House klassas som en ”ofri” och ”auktoritär stat”. Att arbeta med mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter eller HBTQ-personer rättigheter skiljer sig väldigt mycket från de förutsättningar vi har här i Sverige. En rapport från Regeringen lyfter fram svårigheterna för ideella organisationer att få agera lagligt, hur de som demonstrerar riskerar att tillfångatas av polisen och mycket annat. Det är svårt att registrera en ideell organisation, processen att få bli registrerad tar lång tid, är osäker och godtycklig och godkännandet kan när som helst, utan att en anledning ges, tas tillbaka.

Vi samarbetar med en organisation här som jobbar med kvinnors rättigheter, Her Rights. Vi har under detta år hjälpt dem att starta upp ett mentorskapsprogram som liknar Maktsalongens. Jag och Sanna, som sitter i Maktsalongens styrelse, var här under deras första träff i oktober (läs om det besöket här) och nu är jag här för att delta på deras sista träff. Igår höll jag en öppen föreläsning om jämställdhet och på söndag föreläser jag för deltagarna i programmet om stress.

Jag håller precis samma föreläsningar som jag håller hemma, men i en helt annan politisk kontext. Jag kan berätta om hur vi jobbar i med jämställdhet i Sverige, men samtidigt vet jag att de inte kommer kunna jobba på samma sätt eftersom förutsättningarna för att påverka politiken i detta politiska system är ett helt annat än hemma. När jag föreläser om stress vet jag att de jag pratar för har en helt annan dimension av stress som påverkar deras vardag, nämligen stressen av att verka i ett samhälle som inte är helt fritt.

Samarbetet med Her Rights är viktigt av många anledningar. Gränsöverskridande systerskap är en. Att stärka kvinnor till att ta makt i samhället, framförallt i ett samhälle som inte är helt fritt, är en annan.

När jag träffar deltagarna i programmet är det som att träffa deltagarna i vårt mentorskapsprogram hemma i Sverige. Vi har så mycket gemensamt. Men ändå ligger skillnaden i politisk kontext som en våt filt över allt. Det är heller inte endast den politiska kontexten som skiljer sig åt. I Belarus utsätts 70% av alla kvinnor för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld eller ekonomiska påtryckningar i nära relationer (källa: sida 15 i Regeringens rapport).

Det är dags för mig att stänga datorn och gå iväg till dagens första möte. Jag ska träffa en journalist och göra en intervju om vårt arbete. Imorgon börjar sista träffen för Her Rights mentorskapsprogram och jag ser fram emot att under två dagar få hänga med 70 kvinnor som alla vill vara med och göra världen bättre.

—–

När det här publiceras är jag hemma igen. Att beskriva vårt arbete och hur vi ser på den politiska kontext i vilken vi arbetar är inte helt riskfritt. Detta trots att vi inte försöker störta några politiska system, vi försöker bara skapa plattformar för kvinnor i ledande positioner att mötas.

 

Foto: Tanya Kapitonova.