Salongssänding 3: Vad är en ledare?

I Maktsalongens tredje Salongssändning diskuterar vi ledarskap tillsammans med Henrietta Cahn, som är adept i mentorskapsprogrammet 2016 och aktiv i Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) och arbetar på Sveriges Elevkårer, och Silvia Kakembo, som varit mentor i mentorskapsprogrammet och nu arbetar som ledare för Arenaakademien som drivs av Arena Idé och pluggar ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. 

Vad är egentligen en ledare, och vad är ledarens viktigaste uppdrag? Hur förhåller en sig till sin egen maktposition? Vilka är förutsättningarna för ett bra ledarskap? Och vilka är egentligen Idas och Silvias ledarskapsidoler? Tune in för att få veta!