Påverkan

För att åstadkomma jämställdhet i samhället och i civilsamhället krävs en förändring och en del av den förändringen kan skapas genom påverkansarbete. Målet med Maktsalongens påverkansarbete är att utmana bilden av makt, rubba befintliga maktordningar, uppmärksamma och skapa diskussion kring ämnen som är viktiga för att skapa jämställdhet och föreslå lösningar och åtgärder för hur vi ska kunna få ett mer jämställt civilsamhälle.

Skärmklipp 2015-06-03 11.45.29