Om programmet

Akademien är ett förändringsprogram för organisationer i det unga civilsamhället, där de får hjälp att arbeta med sin interna jämställdhet. Idén till programmet kom när Maktsalongen insåg att det krävdes förändringar av hela organisationen för att kunna uppnå jämställdhet och att vi kunde vara en del i att skapa den förändringen. Akademien tar avstamp i ett par problem eller spaningar som vi sett jämställdhetsarbete i det unga civilsamhället:

Många organisationer upplever att det kan vara svårt att jobba med jämställdhet och det kan därför bli så att organisationerna fastnar i att prata om jämställdhet men inte kommer vidare till handling. Vi vill visa att det kan vara möjligt att gå från ord till handling på ett enkelt och roligt sätt.

Det finns mycket att vinna på att samarbeta med andra när organisationer ska arbeta med jämställdhet, då behöver en organisation inte uppfinna hjulet på nytt, det går att lära sig av varandras utmaningar och framgångsfaktorer och det kan hjälpa att få bolla med någon utanför den egna organisationen. Därför vill vi skapa ett program där organisationer får möta varandra och hjälpa varandra i sitt jämställdhetsarbete.

Det finns väldigt mycket kunskap om hur en organisation kan arbeta med jämställdhet, från forskningen, från näringslivet, från offentliga aktörer och från det övriga civilsamhället. Att för en enskild organisation i det unga civilsamhället hitta och ta del av all denna kunskap kan vara övermäktigt. Vi har därför samlat in massa kunskap och byggt Akademien baserat på denna befintliga kunskap.

Många organisationer har ett väldigt aktivt samtal om jämställdhet, men mindre av övriga aktiviteter för att förbättra jämställdheten. Problemet med att fokusera allt för mycket på pratet om jämställdhet är att när person byts ut, vilket sker ganska ofta i det unga civilsamhället, så försvinner också kunskapen. Därför vill vi hjälpa organisationerna med att institutionalisera kunskap och se till att den inte blir för bunden till personer.

Under ett år deltar organisationerna i Akademien. De börjar med att kartlägga sina jämställdhetsutmaningar och upprättar sedan en handlingsplan som de arbetar med under året. Längs vägen får de hjälp från projektet i form av gemensamma träffar, föreläsningar, workshops med erfarna experter och övrig hjälp som just den organisationen behöver. Även om organisationerna deltar i samma program kan deras deltagande skilja sig väldigt mycket åt; tanken är att varje organisation i stort får skräddarsy sitt deltagande efter sina behov. Arbetet i varje organisation leds av en arbetsgrupp.

Under året kommer det här gå att följa organisationerna i deras arbete. Vi kommer också dela med oss av tips, trix, metoder, filmer och annat material som går att använda i organisationer som vill arbeta med jämställdhet. Akademien är ett program som pågår ett år i taget och kommer genomföras varje år. Om ni är intresserade av att veta mer om Akademien får ni gärna kontakta oss!

Akademien möjliggörs med stöd från Allmänna Arvsfonden.