Nej till #nollvision i Umeå

Sedan vi lanserade vår #nollvision mot utbrändhet har drygt ett 50-tal organisationer valt att ställa sig bakom nollvisionen. I nollvisionen berättar vi varför vi tycker att det ska vara en självklarhet att unga i allmänhet och unga engagerade i synnerhet ska kunna brinna utan att brinna upp. Vi tycker också att det inte bara kan ligga på individen att jobba med sig själv för att må bra, utan att det också är andra aktörer som måste ta sitt ansvar för att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang. Några som tog detta på allvar är Filip Hallbäck och Lykke Brodin. De sitter i kommunfullmäktige i Umeå och skrev en motion om att kommunen skulle bli den allra första kommunen i Sverige att ställa sig bakom Maktsalongens nollvision. Tyvärr blev motionen nedröstad. Men såklart vill vi veta mer om varför de skrev denna motion, så här kan ni läsa en intervju som vi gjort med Filip och Lykke!
Skärmklipp 2016-05-19 13.41.17

Vilka är ni?

Vi representerar Feministiskt initiativ i Umeå kommun.

Ni föreslog att Umeå skulle bli Sveriges första kommun att ställa sig bakom Maktsalongens #nollvision mot utbrändhet. Hur kom ni på den idén?

Vår tidigare partiledare Sissela Nordling Blanco blev sjukskriven efter senaste valet pga utbrändhet. Många medlemmar/sympatisörer ansåg då att Feministiskt intiativ borde driva frågan om utbrändhet på politisk nivå, eftersom det framför allt är kvinnor som drabbas. Den följdriktiga frågan var hur vi då skulle gå tillväga. I den vevan lanserade Maktsalongen sin kampanj om nollvision mot utbrändhet och då gjorde vi ett försök med att bepröva ert önskemål på kommunal nivå.

Varför tyckte ni att det skulle vara viktigt att Umeå ställde sig bakom #nollvisionen?

Umeå kommun har i hög utsträckning samarbetat med civilsamhället, inte minst gällande situationen för nödställda EU-medborgare och transitflyktingar. Där har många eldsjälar gjort fenomenala (oavlönade) insatser, till den grad att vissa bränt ut sig. Det är i längden inte hållbart och därför behövdes en nollvision mot utbrändhet som utgångspunkt för att organisera upp det hela.

Ert förslag gick inte igenom. Varför? Vad var det som hände?

Enligt kommunjuristerna stred vårt förslag mot arbetsmiljölagen och menade att en kommunal inblandning skulle riskera att bidra till ytterligare stress. Det är föreningars eget ansvar, menade dem, och yrkade därför avslag.

Hur tänker ni att ni framåt vill arbeta för att unga människor ska kunna brinna utan att brinna upp?

Vi får ta med oss erfarenheterna från denna motion och fortsätta vidare – dels genom andra lösningar, dels genom opinionsbildning. Det är viktigt att väcka en medvetenhet hos de andra politikerna som ett första steg. Idag är det fortfarande tabubelagt att ens prata om utbrändhet och det måste bli en ändring på det. Vi ger oss inte och vi tackar Maktsalongen för att ni driver den här kampanjen.

Stort tack till Filip och Lykke som vill driva denna superviktiga fråga även på kommunnivå! Läs mer om vår #nollvision och ställ er bakom den ni med på dagsförnollvision.se