När Melinda Gates, Robyn och Margot Wallström pratade om systerskap och förebilder

En dimmig onsdagslunch i november. Det kan knappast bli gråare utomhus än vad det är just nu, men det gör ingenting. Jag sitter i den största salen inne på Stadsteatern och lyssnar på Robyn, Melinda Gates och Marg0t Wallström. En scen, tre riktiga giganter inom sitt respektive område som kommit så långt att ingen av dem behöver någon närmare presentation pratar på temat ”Empowering women”. En musiker, en filantrop och en politiker. En från Stockholm, en från Texas och en från Västerbotten. Så olika och så lika. De pratade om allt ifrån malariavaccin, kvinnors roll NASA-uppskjutningar, Tekla-festivalen, vikten av utbildning, feministisk utrikespolitik och mycket mer. Under det en timme långa samtalet var det särskilt två saker som fastnade hos mig, två saker som ligger väldigt nära det vi gör i Maktsalongen; vikten av förebilder och av systerskap.

I början av samtalet fick de alla frågan om hur de ser på sig själva som förebilder. Robyn berättade då om hur hon, som barn till föräldrar med en egen teater, fått träffa många olika sorters människor under sin uppväxt och hur det fick henne att inse att en kan leva sitt liv på väldigt olika sätt. Det fick henne att inse att det inte bara finns en väg eller ett alternativ och att det har hjälpt henne i de vägval hon gjort i hennes liv. Hon berättade att hon vet om att hon är en förebild för många, framförallt unga tjejer, och att det bästa sättet för henne att vara en förebild för dem är att vara sig själv och att på så sätt kanske hon kan inspirera någon till att leva sitt liv på ett sätt som inte annars hade kommit naturligt för dem. Kanske kan hon visa dem ett alternativ som de inte hade fått se annars och därför inte förstått var möjligt. För även om det låter banalt så tror jag att Robyn har rätt: if you can see it, you can be.

Melinda Gates berättade om de kvinnor som hon fått träffa under sina år som filantrop. Många av dem väldigt höga positioner inom sina respektive områden och hon berättar att många av de kvinnor som hon möter som är lite äldre, och som gjorde karriär när det fanns ännu färre kvinnor på ledande positioner än vad det finns idag, nu har insett att de gjort karriär helt på egen hand. De fick, eller tog, inte hjälp av andra kvinnor och tog heller inte med andra kvinnor på deras väg mot toppen. Melinda menar alltså att det i den lite äldre generationen går att se enskilda kvinnor som har tagit sig fram, men ingen större förflyttning gällande vilka möjligheter kvinnor har att göra karriär har skett. Melinda ser att detta håller på att ändras, att hon i mycket större utsträckning idag ser hur framförallt unga kvinnor krokar arm i varandra och går framåt tillsammans. Det är ett annat sätt att beskriva det som vi i Maktsalongen kallar för systerskap.

Jag kan minnas flera tillfällen då jag insett att det går att göra andra val än de som jag tidigare har sett som självklara. Jag kommer exempelvis ihåg när Birgitta Ohlsson blev utsedd till EU- och demokratiminister samtidigt som hon var gravid med sitt första barn och hur jag då insåg att det faktiskt gick att både göra karriär och inte bara vara förälder utan faktiskt bli förälder. Jag minns lika många tillfällen då andra kvinnor tagit mig i armen och dragit mig med sig. Som när Åsa Bjering som då var ordförande för LSU sa att jag borde sitta i deras styrelse, en tanke jag aldrig hade tänkt själv. Jag minns också när Martina Bruzelius berättade att om jag inte sagt att hon borde kandidera till ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund hade hon aldrig gjort det. Hon var sen ordförande i tre år. Det är ett sätt att kroka arm i varandra och pusha varandra framåt.

Att prata om vikten av förebilder och att vi är starkare tillsammans kan kännas både klyschigt och som att slå in öppna dörrar. Men jag tror inte att det är det, inte när det verkligen kommer till kritan. För jag vet vilken skillnad det gjort för mig. Jag vet att jag aldrig skulle vara där jag är idag om inte andra hade krokat arm med mig och hjälpt mig framåt. Jag vet att jag har hjälpt andra. Och för mig är detta precis vad Maktsalongen handlar om. Genom att gå Maktsalongens mentorskapsprogram får en träffa massa coola kvinnor som lever och leder på helt andra sätt än en själv och en får en hel armé av andra kvinnor att kroka arm med för att kunna gå framåt tillsammans. Och för mig finns det inget mer stärkande och empowering än just det.

Läs mer och sök till Maktsalongens mentorskapsprogram här