Q & A om mentorskapsprogrammet

Har du frågor om Maktsalongens mentorskapsprogram? Förhoppningsvis hittar du svaret nedan och annars får du jättegärna maila din fråga till info@maktsalongen.se

Fråga: Vad kostar det att vara med?
Svar: Det kostar 3000 kr eller 2500 kr om du är medlem i Maktsalongen, som du blir här. Vi kan hjälpa dig att prata med din organisation så att de kan betala, det finns också möjlighet att delbetala. Maktsalongen har möjlighet att anta 1-2 deltagare per termin bland de som inte har en organisation bakom sig, som får gå programmet utan att betala avgift. Var tydlig i din anmälan ifall du är kvalificerad för att gå programmet avgiftsfritt.

Fråga: Måste en bo i Stockholm för att vara med?
Svar: Nej, det måste du inte. Träffarna kommer vara i Stockholm, så du måste ha möjlighet att resa till Stockholm i samband med träffarna. Genom Maktsalongens samarbete med TCO har vi möjlighet att stå för resor och boende i samband med alla näverksträffar om du inte bor i Stockholm. Om du och din mentor bor i olika städer kan ni ha kontakt via telefon eller Skype och boka in möten när ni är i samma stad.

Fråga: Hur mycket tid tar det att vara med i programmet?
Svar: Träffarna med nätverk är sammanlagt 5 heldagar och 3 kvällar under hela året. Sedan tillkommer träffarna med din mentor och hur mycket tid det tar bestämmer ni tillsammans, men räkna med att det tar ungefär 1-2 timmar var 4-8 vecka.

Fråga: Vad krävs för att jag ska kunna söka?
Svar: För att söka som adept ska du:

  • Identifiera dig själv som kvinna
  • Vara under 30 år
  • Ha möjlighet att delta på alla nätverksträffar och träffa din mentor kontinuerligt under året
  • Vara ledare i en större organisation eller rörelse.
    • Detta menar vi med ”större organisation eller rörelse”: en organisation eller rörelse på nationell nivå, ett större distrikt eller en organisation eller rörelse som finns på en specifik plats men som samlar väldigt många medlemmar i just den staden, t.ex en studentkår, Refugees welcome Sthlm eller Tjejjouren Väst. Det är meriterande att komma från en rörelse som främst finns till för unga och ungas frågor.
    • Detta menar vi med ”ledare”: att vara förtroendevald, anställd eller ideellt engagerad med en ledande position. En ledare kan vara någon som leder grupper, projekt eller verksamheter, men det behöver alltså inte innebära ledaransvar över andra personer.

Fråga: Hur går antagningen och matchningen med en mentor till?
Svar: Efter att sista ansökningsdag har varit kommer alla ansökningar att skickas till Maktsalongens antagningsråd. I antagningsrådet sitter ledarna för mentorskapsprogrammet och tidigare adepter och mentorer. Då kommer de gå igenom alla ansökningar och stämma av att din ansökan matchar alla kriterier (se ovan). Om du gör det kommer de höra av sig till dig och genomföra en kort telefonintervju. Efter det träffas antagningsrådet och gör själva antagningen. Då tittar de på hur de kan skapa en bra grupp och vilka mentorer som kan passa med vilka adepter och utifrån det bestämmer de vilka som ska antas och inte. Matchningen mellan adept och mentor utgår från adeptens behov och vi matchar med den mentorn vi tror är bäst utifrån de behoven.

Fråga: Jag är helt ny i mitt uppdrag/kandiderar till ett uppdrag, kan jag söka ändå?
Svar: Verkligen! Om du är ny i ditt uppdrag och behöver hitta din roll eller kandiderar till ett uppdrag och vill ha stöd i den processen är det perfekt att söka Maktsalongen. Många som gått mentorskapsprogrammet tidigare har vart helt nya i sina uppdrag och de har tyckt att det har varit väldigt givandet att ha en mentor och ett nätverk under den tiden.

Fråga: Är Maktsalongens verksamhet feministisk?
Svar: Maktsalongens verksamhet tar sin utgångspunkt från en feministisk ideologi och en feministisk förståelse av makt. Det finns flera sätt att definiera feminism, men för oss innebär det att vi ser att gruppen kvinnor är underordnade gruppen män i samhället, att denna maktordning beror på strukturer och inte på individer och att vi vill förändra denna maktordning genom att skapa jämställdhet. För oss handlar också feminism om att se att det finns flera olika maktordningar som påverkar oss, inte bara kön. Den feministiska maktanalysen är en av grunderna till att Maktsalongen startades och är en grund i all vår verksamhet, bland annat påverkar det vilka teman vi pratar om på nätverksträffarna och vilka vi bjuder in som föreläsare. Du behöver dock inte dela vår syn på feminism eller kalla dig för feminist för att få söka till programmet.

Fråga: Vad händer efter att året i nätverket är slut?
Svar: Då blir du en del av Maktsalongens alumninätverk som består av ca 250 kvinnor som tidigare har varit adepter och/eller mentorer i mentorskapsprogrammet sedan det startade 2012. Du kommer få bli medlem i vår superhemliga Facebookgrupp där du kan ta del av massa bra tips och inspiration. Du kommer också bli inbjuden till våra alumnievent. Vårt mål är att du efter programmet ska känna once a Maktsalongare, always a Maktsalongare!

Fråga: Om jag vill veta mer om de som har gått tidigare, var kan jag läsa då?
Svar: Då kan du läsa mer här.

Fråga: Hur söker jag?
Svar: Du hittar formulären här.