Medlemsavtal

Vi behöver låna några av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-mail för att kunna kommunicera med dig och föra register. Vi behöver även ditt personnummer för att vi som förening ska kunna söka statliga bidrag för de projekt vi håller i. Dessa bidrag är viktiga och hjälper oss att kunna bedriva vår verksamhet. Om du utträder ur föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 3 år och därefter radera dem. Detta för att vår uppföljning rapportering av tidigare sökta bidrag ska kunna fungera.

Vi registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem. Endast individer med en ledarfunktion i Maktsalongen får tillgång till att se din information. Vi sprider inte din information till någon tredje part.

Detta avtal är giltigt i 365 dagar eller under den tid som du är medlem i Maktsalongen. När du blir medlem på nytt kommer du igen att få godkänna medlemsavtalet.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga. Begäran om utdrag ur våra register måste ske skriftligen. Skicka begäran till Maktsalongen, Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm.