Maktmötet


 

Maktmötet är vår regionala ledarskapsutbildning för unga kvinnor* som är engagerade i ideella organisation eller rörelser. Under en helg samlas deltagare från hela landet för att lära sig mer om jämställdhet, ledarskap, retorik, härskartekniker, stress, systerskap, intersektionalitet och feminism. På utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med praktiska workshops och massa diskussioner mellan de som är där. Från utbildningen får deltagarna med sig både kunskap och pratiska metoder och verktyg för att kunna ta och behålla makt!

Maktmötet riktar sig till dig som är kvinna, 18-30 år och engagerad i en ideell organisation eller rörelse. Du kanske är medlem, sitter i en arbetsgrupp, har gått på några aktiviteter/möten eller sitter i en lokal styrelse. Under två intensiva dagar får du teoretisk och praktisk kunskap som hjälper dig i ditt engagemang!

Maktmötet arrangeras runtom i Sverige tre gånger per år. På grund av Corona vet vi inte när nästa Maktmöte kommer att hållas, men vi hoppas att kunna arrangera 1-2 Maktmöten i höst. Tills dess, håll utkik på vår Instagram där vi just nu delar med oss av mycket kunskap som vi brukar lyfta under Maktmötet.

 

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.