Lokala Maktsalonger i Växjö, Umeå, Göteborg, Malmö/Lund och Stockholm

Är du ung, kvinna* och ledare i en organisation/förening/klubb? Nu startar Maktsalongen i Växjö, Umeå, Malmö/Lund, Göteborg och Stockholm och du kan vara med!

För fyra år sedan startade vi på Maktsalongen vårt mentorsprogram och nätverk för kvinnor på ledande positioner i det unga civilsamhället och föreningslivet. Nu tar vi nästa steg och bildar maktsalonger på fem olika platser i Sverige, för att starta nätverk mellan unga kvinnor som är engagerade i samma stad.

Under hösten kommer vi att arrangera en träff i varje stad. På plats under träffarna finns deltagare från olika organisationer som verkar i den staden, inspirerande föreläsare som berättar om sina ledarskapsresor och deltagare från Maktsalongens nationella mentorskapsprogram. Träffarna kommer att ge dig tillfälle att lyssna på andras berättelser och utbyta erfarenhet med andra deltagare, och tillsammans diskutera ledarskap, jämställdhet och systerskap.

Träffarna äger rum:

19 september i Växjö

10 oktober i Umeå

24 oktober i Göteborg

14 november i Stockholm

28 november i Malmö/Lund

 

Är du intresserad av att delta eller vara med och planera någon av träffarna, eller kanske vet någon som borde delta? Hör av dig till golnar@maktsalongen.se!

 

* Med kvinnor menar vi personer som själva definierar sig som och/eller av andra definieras som kvinnor