Lite mycket nu med Hanna Bergman

Stress bland unga i allmänhet och unga tjejer i synnerhet är ett alldeles för stort problem idag. Det är helt orimligt att upp emot varannan 15-årig tjej är så stressad att hon har börjat få stressymtom. Sms-skolan i Lite mycket nu kan förhoppningsvis hjälpa, men det är som ett överlevnadskit. Strukturella förändringar måste ske för att trenden ska vändas.

Därför har vi träffat ordföranden för Centerpartiets ungdomsförbund, Socialdemokraternas ungdomförbund, Liberala ungdomsförbundet, Grön ungdom och Unga feminister* för att fråga dem vad de vill göra för att minska stressen hos unga tjejer. Varje dag denna vecka kommer vi lyfta fram ett förbund per dag och få höra om deras lösningar. Idag har vi pratat med Unga feministers språkrör Hanna Bergman.

Vad vill ni göra för minska stressen hos unga tjejer?

Vi ser att utbildningssituationen spelar stor roll. Därför vill vi införa en obligatorisk psykologisk hälsokontroll som görs i samband med den fysiska hälsokontrollen. Vi vill också avskaffa onödiga läxor och byta ut kursbetyg mot ämnesbetyg för att minska betygshetsen. Självklart är det väldigt viktigt att arbeta med frågor kring normer och hur vi bemöter varandra. Specifikt för verksamhet som vår är det viktigt att öka resurserna till ideellt engagemang så att inte enskilda eldsjälar måste bära hela verksamheten.

Du är också ledare för ett ungdomsförbund med massa engagerade personer. Vad tycker du är viktigt att göra som ledare för en ungdomsorganisation för att förebygga och förhindra stress bland de aktiva i din organisation?

Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en tillåtande miljö för misslyckanden och att en får prova sig fram till att göra det en tycker är roligt. Det är superviktigt att jag som ledare ser att jag har ansvaret för att det finns ett hållbart engagemang inom organisationen, så det ligger också på mig att ha koll på hur de jag arbetar närmast mår och deras stressnivå för att kunna säga stopp och delegera om.

Jag tror att det är bra att ha en transparens och ärlighet kring hur en mår för att öka tillåtandegraden. Vi börjar alltid våra möten med en lägesrunda där vi pratar om hur vi mår. Och det är helt okej att ha en skitvecka, en är ändå uppskattad och värdefull. Måendet är ett gemensamt ansvar.

*Moderata ungdomsförbundet och Kristdemokraternas ungdomsförbund har avböjt att delta. Ung vänster har inte svarat på vår förfrågan.