Lite mycket nu med Annika Strandhäll

Stress är ett enormt problem bland unga och framförallt bland unga tjejer. Det finns många olika faktorer som påverkar ungas stress och en del av dem går att fixa politiskt. Därför vill vi veta vad politiker tycker och tänker om stress och psykisk ohälsa bland unga tjejer. Annika Strandhäll är socialminister och därmed ansvarig för frågor som rör folkhälsa, sjukvård och socialförsäkringar, alltså den minister som ansvarar för hur unga tjejer ska kunna må bra och få den hjälp de behöver om de mår dåligt. Därför träffade vi Annika Strandhäll för att snacka om ifall det är lite mycket nu och vad hon vill göra åt det.

Stress är ett enormt problem bland unga tjejer idag. Om du får säga en sak som du kan och vill göra för de som just nu lider av stress, vad skulle du då göra?
– En av de saker som vi har gjort under de senaste åren är att öka resurserna till elevhälsan, ungdomsmottagningar och vårdcentraler. En av de viktigaste saker som vi kan göra är att fortsätta att öka det stödet.

Om du får välja en grej som vill du göra för att tjejer i framtiden inte ska drabbas av stress på det sätt som många gör idag, vad skulle det vara?
– Det är väldigt mycket som måste förändras. Idag vet vi mycket mer om vad som orsakar stress bland unga och en av orsakerna är skolan. Skolan och det sätt som den är organiserad får inte vara något som bidrar till stress. Pressen som finns i skolan skapar ohälsa och så ska det inte vara. Det är viktigt att alla som går i skolan känner en framtidstro, att de vet att de kommer kunna få ett jobb och en bostad.

Nyligen tog jag emot Ungas beställning till samhället som kommer från en rad organisationer som sammanställt vad unga själva vill ha kopplat till psykisk ohälsa. De förslagen har arbetats om till konkreta lagförslag och kommer snart gå ut på remiss. Det är jätteviktigt att unga själva får vara med och ge sina perspektiv.

Även om du som minister har mycket makt att påverka unga tjejers liv kan du ju inte själv förändra allt. Vad skulle du vilja säga till alla andra som också har möjlighet att påverka om unga tjejer blir stressade, till exempel de som jobbar på en skola eller de som är chefer för unga tjejer?
– Vi måste förstå att detta är ett gigantiskt folkhälsoproblem. Vi vet att de som inte klarar skolan kommer att få ett tuffare liv och därför är det viktigt att vi löser detta tillsammans. I skolan måste det finnas mer resurser till att kunna klara skolan. Arbetsgivare måste ge unga mer trygga anställningar, det funkar inte med sms-anställningar där unga inte vet om de kommer kunna få ihop ekonomin under månaden. Visste du att genomsnittsåldern för kvinnor att få sin första tillsvidareanställning är 34 år? Det ger en väldigt osäker start på arbetslivet. Det är inte det samhälle vi vill ha och det måste vi ta ansvar för tillsammans. Och tillsammans måste vi alla ta ansvar för det förebyggande arbetet och att unga känner sig ensamma i detta och att det inte finns vuxna runtomkring dem att prata med.

 Till sist: vad skulle du vilja säga till alla de unga tjejer som idag vaknade med känslan av stress i kroppen?
– Jag vill verkligen säga att de inte ska låta tiden gå. De ska inte trycka ner dessa känslor och gå runt och må dåligt utan de måste söka stöd. Det stödet kan komma från familj, vänner, elevhälsan eller vården. Det är många unga som mår dåligt idag och risken är att de tänker att alla mår dåligt och att en därför inte söker hjälp, men stress och annan psykisk ohälsa ska inte höra till vardagen. Och om en inte söker hjälp är risken att en bara mår sämre och sämre.
Tack Annika Strandhäll för att du villa träffa oss! Nu hoppas vi att du och hela gänget på Socialdepartementet och i regeringen gör allt ni kan för att hjälpa unga kvinnor! Och går sms-skolan