Kunskap och metoder

För att kunna jobba med jämställdhet krävs det ibland att en kan lite innan en sätter igång. Och när en väl är redo att sätta igång kan det vara svårt att veta vart en ska börja. Maktsalongens vision är att skapa ett jämställt ungt civilsamhälle och i längden ett jämställt samhälle. Därför vill vi gärna dela med oss av all kunskap och alla tips och trix som vi bara har. Sharing is caring tänker vi! Så här kan ni hitta mycket av den kunskapen som vi utgår ifrån i vårt arbete och de metoder som vi själva använder. Om ni vill ha lite extra hjälp att få koll på allt som är viktigt att veta om jämställdhet eller hur ni kan jobba med det får ni gärna boka in oss på en föreläsning eller workshop. Mer om det hittar ni här!

_AA_1618