Konsten att korsa minfält / Rosaline Marbinah

Världen är ett patriarkalt minfält. Ibland hamnar du i situationer där det inte spelar någon roll i vilket väderstreck du går, du kommer ändå att trampa på en av patriarkatets minor. Tänk om du hade haft en karta som visar vägen förbi alla minor, till en plats där du kan vara fri. Tänk om du hade någon som ritade upp denna karta åt dig, som delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar om hur feminismen kan ta dig framåt i en ojämställd värld.

Under år 2016 fick jag äran att gå Maktsalongens mentorskapsprogram. Då fick jag en kartläggning av minfältet för att inte hamna i patriarkala fällor på min väg mot jämställdhet. Då fick jag en mentor. Mentorskapet har gett mig en trygghet, feministiska verktyg för ledarskap och förståelse över ansvaret hos samtidens kvinnorättsrörelse. Varje generation skapar förutsättningar för att våra medsystrar och kommande generationer av flickor och kvinnor uppnår frigörelse utan att möta utmaningarna som vi har mött. Mentorskapet blir ett personligt möte för att bygga dem förutsättningarna.

Att ha en mentor där du får ställa dina frågor, berätta om dina utmaningar och tillsammans ta fram förslag på lösningar är ovärderligt. Det är ett strukturerat systerskap som utmanar normer med en gemensam målsättning i att stärka både mentor och adept genom erfarenhetsutbyte. Att han en mentor innebär också att få en storasyster som jag tar med mig i livet. Mentorskapet fokuserar på adeptens personliga utveckling. Adeptens känslor och tankar får sätta agendan vilket för mig kändes unikt eftersom jag för en kort stund förflyttas från marginal till centrum. I mentorskapets rum är du ett subjekt och inte ett objekt i relation till andra eller dina handlingar.

För att skapa ett samhälle där ingen ska känna att det är unikt att bli bemött som en jämlik människa behöver vi lära av varandra och stärka varandra. Att ha en mentor gör att du utvecklas som individ men också som ledare i civilsamhället. Min tid i Maktsalongens mentorskapsprogram gav mig lärdomar och styrka som jag hoppas att fler får ta del av under 2018 och vidare in i framtiden.   

Världen är ett patriarkalt minfält men vi är starkare. Till slut kommer vi att vara fria oavsett vilken väg vi väljer att gå. Alla väderstreck kommer vara öppna för oss. Sök till Mentorskapsprogrammet 2018 för att få en mentor som hjälper dig att kartlägga minfältet och använda feminismen som kompass på din väg mot en jämställd värld. 

ROSALINE MARBINAH
Adept i mentorskapsprogrammet 2016
Vice ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och tidigare ordförande för Utrikespolitiska förbundet Sverige

Ps. Du har väl inte missat att den fram till den 3 december går att söka till Maktsalongens mentorskapsprogram 2018? Läs mer här!