Kandidera 2020

Vill du vara med och göra världen mer jämställd? Är du peppad på att engagera dig i Maktsalongen! Kul, för då har du hamnat helt rätt. Just nu söker vi nämligen nya ledamöter till Maktsalongens styrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning. Årsmötet kommer att vara på kvällen den 23 november och fram till den 4 oktober går det att kandidera till alla förtroendeuppdrag i Maktsalongen.

Vad innebär det då att vara ideellt engagerad i Maktsalongen? Läs mer om varje uppdrag nedan.

ORDFÖRANDE

Som ordförande för Maktsalongen utgör du tillsammans med generalsekreteraren organisationens ledning. Ni är de som representerar organisationen externt, leda organisationens påverkansarbete, vara länken mellan styrelse och kansli och arbetar för att omvandla strategiska beslut till operativ verksamhet. Ordföranden deltar mer aktivt i verksamheten och verksamhetens planering än övriga styrelsen. Utöver det deltar ordföranden i styrelsens arbete som du kan läsa mer om nedan. Uppdraget som ordförande är ideellt men med en symbolisk arvodering.

STYRELSEN

Till styrelsen söker vi grymma personer som vill vara med och utveckla Maktsalongens verksamhet! Vi tycker att det är viktigt att det finns en bredd i styrelsen och söker därför både de som har tidigare erfarenhet av Maktsalongen och de som inte har det. Vi söker personer med erfarenhet av jämställdhetsarbete, finansieringsfrågor, opinionsbildning eller ungas organisationer och rörelser eftersom dessa områden utgör en viktig del av Maktsalongens arbete. Styrelseuppdraget är både strategiskt och operativt. Styrelsen har mellan 5 och 10 ledamöter, varav en är ordförande. Styrelsen träffas ca sex-åtta gånger per år, tre gånger för längre heldagsmöten på en helg och resterande möten på vardagskvällar. Om en inte bor i Stockholm går det alltid bra att delta på de kortare mötena över telefon/Skype och självklart står Maktsalongen för resor till de längre mötena. Utöver det arbetar styrelseledamöterna operativt i olika arbetsgrupper. Hur mycket tid en lägger på sitt uppdrag varierar mellan ledamöter, men alla deltar på något sätt i arbetet utanför styrelsemötena. 

VERKSAMHETSREVISOR

Maktsalongen är en organisation som växer och förändras. Därför behöver vi engagerade verksamhetsrevisorer! Som verksamhetsrevisor har du en viktig roll i att vägleda och granskar styrelsens arbete. Du har dock inte ansvar för den ekonomiska revisionen.

VALBEREDNING

För att få in bra förtroendevalda till Maktsalongen behövs en strukturerad valberedning med ett stort kontaktnät. Vill du vara med i det viktiga arbetet med att ta fram nästa års styrelse, skickar du in en kandidatur. Årsmötet kommer behandla alla kandidaturer på årsmötet i början av november.

SÅHÄR KANDIDERAR DU:

  • Kandidera här innan den 4 oktober! 
  • För att kunna kandidera och rösta måste du vara medlem i Maktsalongen, det blir du så här.

FRÅGOR?

Om du har några frågor kan du kontakta valberedningen
på valberedning@maktsalongen.se!