Jag tar plats / Aiman Kayani

Den senaste månaden har Maktsalongen bjudit in engagerade genier på #Maktbrunch i fem städer – Göteborg, Växjö, Umeå, Malmö och nu på söndag 18 juni är det Stockholms tur att äta brunch och snacka makt!

För att peppa inför dessa mäktiga bruncher har vi frågat unga ledare i de fem städerna frågan ”vad är MAKT för dig?” Inför söndagens #Maktbrunch Stockholm gästbloggar briljanta Aiman Kayani – student och aktivist som bland annat skriver för sidan Voice of hijabis!

”The paradox of education is precisely this; that as one begins to become conscious one begins to examine the society in which he is being educated”
– James baldwin

Makt per definition är inflytande samt möjligheten att påverka. Makt för mig, som individ, är dock inte en synonym till det som kan finnas i uppslagsverk eller encyklopedier. Makten kan komma i olika former, handla om olika sammanhang och är i sig självt, en gråzon.

Tittar man tillbaka på historien eller det nuvarande läget ser man ett mönster i vilka som har suttit/sitter i maktpositioner. Kvinnor eller icke binära är en del av dessa som inte har haft lika stor möjlighet till påverkan som män. Många av mina historielektioner i framförallt grundskolan har präglats av ett manligt perspektiv. Det talades om modiga krigare, forskare och entreprenörer som skapat världen. Men alla det talades om var män, samma kontinenter.

Det är inte förvånande att männen låg före på många olika sätt än kvinnorna, när kvinnor inte har haft samma förutsättningar eller möjligheter som männen. Hur ska man tex kunna uppfinna glödlampan när man saknar grundläggande utbildning?

Trots förtrycket och orättvisorna kvinnor tvingas genomgå var det många som gjorde motstånd mot patriarkatets bittra smak. Tragiskt nog, är det så att dessa kvinnor som revolterat, krigat och studerat inte har givits den plats de förtjänar i historieböckerna. Det primitiva tänket att män är överlägsna till kvinnor har skuggat dessa kvinnors kamp och influerat dagens tänkande.

Det är dessa kvinnor och icke binära jag tänker på när jag tar plats i aktivist sammanhang. Det är dem jag påminner mig själv om när hopplösheten över kampen för kvinnors rätt tar över. När vägen känns lång och tung. Vi kvinnor måste även erkänna för oss själva att vi inte kommer se en framgång om våra lösningar inte förs på ett intersektionellt vis och perspektiv. Det är när vi fördelar makten jämnt mellan oss själva som vi kan ta nästa steg.

För hur omöjligt tuff en situation ser ut måste vi kvinnor våga tro på vår makt att skapa en förändring. Jag tror på oss, och vår makt till förändring, och förbättring. Detta är makt för mig, att kunna påverka och influera andra för att tillsammans skapa en bättre värld, i färg.

Aiman Kayani 

Gästbloggare

Klicka här för att få mer info om #Maktbrunch Stockholm 18 juni