Hindra härskartekniker hemifrån

De senaste veckorna har jag tillbringat större delen av min vakna tid framför en dataskärm. Under ett stort online-möte, som mest består av envägskommunikation, känner jag en irritation komma krypande. Är det här ens demokratiskt? Hur ska jag hinna ta till mig och tycka något om den nya information som snabbt presenteras? Riskerar vi inte att utsätta (var)andra för härskartekniker, då nya former för beslut och samtal snabbt skapats i många verksamheter som ett svar på covid-19. Hur kan vi agera om härskartekniker förekommer? Och hur kan vi skapa en så bra digital arbetsmiljö som möjligt för att förebygga dem? Här kommer några exempel på härskartekniker och hur en står emot dem:

• Osynliggörande
Till exempel när någon kommer med ett förslag som ingen ger respons på, förrän en annan kollega säger ungefär samma sak, och då får digitala tummen upp och medhåll.
Motståndsstrategier:
Synliggör varandra och våra förslag. Ge cred till den som kom med förlaget: ”Ja precis som Samira sa förut”. Se över hur möten är strukturerade. Kanske går det att inleda mötet med en kort runda, om ni inte är för många, så att alla kan komma till tals, eller att dela upp sig i smågrupper för att diskutera.

• Undanhållande av information
Till exempel när deltagare på ett möte inte har fått den information de behöver för att kunna delta fullt ut, eller när några diskuterar och förbereder en fråga, utan att alla som borde vara med har möjlighet att vara med.
Motståndsstrategier:
Kräv korten på borden, så att alla får samma information, och backa bandet i diskussionen om det behövs. Det kan ju vara lätt att börja prata om ett ämne i t.ex. en chat-tråd, fastän inte alla som borde vara med är i samma chat-tråd. Då är det bra att påminna sig om det och flytta samtalet till ett forum där alla som berörs ingår.

• Förlöjligande
Till exempel när någon drar ett rasistiskt skämt eller när fokus flyttas från det någon säger till personens utseende eller sätt att prata.
Motståndsstrategier:
Fråga personen: ”Vad menar du?”. Om du vill att personen som sagt något kränkande ska förklara sig, och du vinna lite tid att tänka på hur du vill agera. Andra gånger är det inte alls läge att be personen fortsätta förklara sig och riskera att svadan fortsätter. Då är det bättre att svara enkelt, och säga något som: ”Så säger du inte till mig”. Ta hjälp av diskrimineringslagstiftningen. Det är aldrig ok att kränka eller diskriminera någon, varken ansikte mot ansikte eller digitalt!

Ibland hinner vi inte gripa in när en härskarteknik utövas, och det är lätt att tänka att det är försent. Men du kan återkomma i efterhand, om det är personer du träffar igen: ”Jag har tänkt på något som hände på mötet i förra veckan”. Då hinner du också prata med andra och få stöd innan du tar upp det igen.

Tills sist: Prata om hur ni lägger upp era möten. Använd din kunskap! Härskartekniker är en informell maktutövning som får dig att krympa. Glöm inte att det är härskartekniken som får dig att känna så. Och kom ihåg att ta hjälp av andra om du blir utsatt, och backa varandra. Var solidarisk! Tillsammans är vi starka!

 

SARA BERG
Författare till boken ”Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier” med Rebecka Bohlin
Foto: Jan-Åke Eriksson

 

Vill du veta mer om härskartekniker? Kolla in några av dessa tips: