Härskartekniker

Härskartekniker är tyvärr alldeles för vanligt i många organisationer och oavsett om de sker medvetet eller omedvetet är de ett hinder för demokratin eftersom de ger olika människor olika förutsättningar att ta del av beslutsprocessen. Så länge det finns härskartekniker i en organisation kan det inte finnas jämställdhet eller jämlikhet.

Att jobba förebyggande mot härskartekniker är nödvändigt för alla organisationer. I organisationer där härskartekniker förekommer behöver det också finnas kunskap om de strategier som kan användas mot härskartekniker. Ett bra sätt att påbörja ett arbete mot härskartekniker i organisationen är att öka kunskapen om frågorna. Därför erbjuder Maktsalongen en föreläsning på ämnet. I föreläsningen går vi bland annat igenom:

  • de sju härskarteknikerna och hur man känner igen dem
  • de sju motstrategierna som används för att hantera situationer där härskartekniker används
  • de fem främjartekniker som kan användas för att jobba proaktivt för att skapa en organisation fri från härskartekniker

Om ni vill gå ännu mer in på djupet kan vi fokusera ytterligare på vissa områden. Ämnen som vi kan lyfta in är:

  • jämställdhetsarbetet i organisationen
  • diskriminering och sexuella trakasserier
  • jämställda möten (här finns boken vi skrivit på uppdrag av TCO om jämställda möten)

Dessa föreläsningar går att kombinera eller hållas var för sig.

Vi erbjuder föreläsningar som är allt från 45 minuter till en heldag. Vill du ha mer information eller boka en föreläsning? Maila då oss på info@maktsalongen.se!