Första veckan av #Maktkalendern

1,2,3

En författare och forskare, två partiledare, en fotograf, en minister, en fackordförande och en ordförande. De är de första 7 personer som vi har kunnat se i #Maktkalendern. Alla har under den senaste veckan fått svara på olika frågor om makt. Nina Åkestam, författare till Meningen med hela skiten och reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm tycker att det finns tankar som borde få mindre makt över oss. Framförallt ”de tankar som får många människor (framförallt kvinnor) att fega ur inför saker som de vill göra.” Nina påpekar att om saker går åt helvete är det sällan nån annan som ens märker det (vem sak ens märka om ingen läser ens bok?) så varför inte våga testa? Och som Nina avslutar med, om det går åt helvete så får en i alla fall en bra historia att berätta för barnbarnen!

Gudrun Schyman, partiledare för F!, menar att makt kan vara farligt eftersom makt alltid kan och ofta missbrukas. Om någon har makt över en annan kan den personen eller gruppen förtryckas. Makt finns på alla nivåer: mellan individer, mellan grupper, mellan stat och medborgare och även internationellt. ”Det är viktigt att förstå att makt alltid är en relation. När någon person eller institution har mer makt sker det på någon annans bekostnad. Balansen kan bara nås genom att vi arbetar för att vi ska ha lika mycket makt, på alla nivåer, i alla relationer, från de intima relationerna och ut i de internationella relationerna.”

Aida Chehrehgosha, fotograf, tycker att det inte längre finns en tydlig bild av hur makt ser ut, att vi varje dag får se olika människor utöva makt. Idag kan alla uttrycka sin åsikt och det tycker Aida är bra, men något som också kan vara farligt. ”Man kan sprida hat och osann information som kan vara förödande för någon annan. Man kan också stötta, söka stöd och sprida kärlek.” Aida tycker också att det är superviktigt att hon som konstnär också tar ansvar för hur hon tar ansvar för sin egen makt, vilket inte allt är enkelt.

4,5,6,7

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, tycker att makt handlar om att ta ansvar för att förbättra sin omvärld. Eftersom Aida som minister arbetar med skolan vill hon ge alla bra skolgång och på så sätt kunna ge dem bra förutsättningar framåt, vilket är det som driver henne i hennes arbete och det är så hon vill använda sin makt. Men makt kan också missbrukar, bland annat genom att starta krig, något som vi ser mycket av just nu runt om i världen. 

Eva Nordmark, ordförande för TCO, tycker att de som jobbar inom kvinnodominerade yrken i välfärdssektorn borde få mer makt. De har idag väldigt lite makt över sitt arbete, trots att deras arbete är så viktigt för oss alla och deras jobb är så himla viktigt. Eftersom de är proffs på sina jobb så skulle också den välfärd som vi alla behöver bli mycket bättre om de som jobbar i den kunde får vara med och bestämma mer.

Seher, Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, tycker att för att fler ska kunna få makt och visa vad de går för månste några av de som har mycket makt idag släppa in de som borde få mer makt. ”Att förändra makten kan vara svårt och kännas skrämmande, framförallt eftersom att det innebär att den som sitter på makt behöver dela med sig.” Seher tycker att det här är det enda sättet som det faktiskt går att ändra vilka det är som har makt i samhället.

Anna Kinberg Batra, partiledare för Moderaterna, tycker att makt är bra eftersom det ger en möjlighet att påverka och förändra saker, något som Anna tycker är både viktigt och kul!

Det var första veckan av #Maktkalendern. Kalendern kommer fortsätta varje dag fram till den 24 december. Du kan följa kalendern varje dag på Facebook, på Instagram och på Twitter.