Föreläsningar

Vi håller regelbundet föreläsningar om jämställdhet, stress och civilsamhället, och det finns möjlighet att skräddarsy föreläsningar efter era behov. Mer information om våra föreläsningar, föreläsare och hur du bokar finns under boka oss!

yasmin

Sagt om våra föreläsningar:

”Det var den bästa föreläsningen om jämställdhet i organisationer som jag lyssnat till!” – Talla Alkurdi, Förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet

”Maktsalongen kom till oss för att prata om stress ur ett strukturellt perspektiv för elevråden på högstadie- och gymnasieskolor i Lund. Maktsalongens föreläsare Olivia Gyllenhammar delade med sig av sina egna erfarenheter av stress, vilket många av eleverna kunde relatera till. Föreläsningen gav oss många nya perspektiv på varför vi är så många som är stressade och vad vi kan göra för att förändra det.” – Amanda Pettersson, Lunds Ungdomsting

”Maktsalongens föreläsning om jämställdhet och feminism bidrog till att ge våra studenter en större och jämnare förståelse kring ämnet, presenterade viktiga fakta och satte igång många intressanta diskussioner. Detta resulterade i en stor medvetenhet kring att dessa är utmaningar som vi måste jobba med varje dag.” – Samuel Hedberg, program manager på Hyper Island