En intervju med Nasteho Osman

Nasteho Osman är en av Umeås engagerade kvinnor. Hon har tidigare varit politiskt aktiv i Socialdemokraterna, startat upp battlescen för unga i Umeå, varit krönikor på P4 Västerbotten, arbetat med Umeås Teaterförening, skrivit poesi och tävlat i spoken word. Nu jobbar Nasteho med Rädda Barnens satsning På Lika Villkor vars syfte är att alla barn och unga i Sverige, oavsett uppväxtmiljö och bakgrund, ska ha reella möjligheter att förverkliga sina drömmar och att delta i samhället på lika villkor. 

Vad engagerar dig?
– Rättvisa. Oavsett skala. Många gånger har människor sagt till mig att välja mina strider. Men det svårt, speciellt när man ser hur det hänger ihop. Skämten i fikarummen kan ofta bidra till en diskriminerande kultur.

Hur utmanar du maktstrukturer?
– I min roll som samordnare har jag äran att tillsammans med de som lever i socioekonomisk utsatthet påverka deras uppväxtvillkor. Det kan man inte göra utan att utmana de maktstrukturer som finns i samhället. Men när jag verkligen känner att jag brinner inombords så utmanar jag helst genom poesi, rap och/eller politiskt engagemang.

Ärligt talat så känns det som att jag utmanar maktstrukturer bara genom att vara svart kvinna i de rum jag befinner mig i. Det är extremt homogena grupper i maktens korridorer, det talas det ofta om. Men det inte lika ofta man lyfter fram att det ser likadant ut i kulturen och biståndsorganisationer.

Vem vill du ge mer makt?
– Barn och föräldrar i socioekonomisk utsatthet. Helst av allt skulle jag ge ensamstående mödrar med utomnordisk bakgrund mer makt. Så att de kan påverka sina och sina barns framtid.

Varför finns det så starkt engagemang i Umeå?
– Vet inte om jag håller med om att de finns starkt engagemang i Umeå. I de frågor som jag brinner för, känner jag ofta att engagemanget är ”stötvis”. När det händer något då är man engagerad, sen svalnar det.

Vilket initiativ i Umeå med omnejd borde alla känna till?
Rättighetscentrum Västerbotten tycker jag att fler borde ha koll på! Rusta upp dig med mer kunskap kring de olika diskrimineringsgrunder som finns, om intersektionalitet, och vilka rättigheter du har. Efter det tror jag engagemanget kanske faktiskt blir starkt kring frågorna som just jag brinner för.

Den här intervjun är en del av Maktsalongens Umeåvecka. Nu lyfter vi engagemanget i Umeå för att peppa inför årets första lokala nätverksträff den andra mars. Målgruppen för nätverket är unga kvinnor i föreningsliv och ideell sektor på lokal nivå. Anmäl er innan den 29 februari här!