E-sport och jämställdhet

Att sätta igång med sin organisations jämställdhetsarbete kan kännas svårt och många tycker att det är knepigt att veta vart en ska börja. Därför driver Maktsalongen Akademien, en kursserie med fyra olika tillfällen då en organisation får allt en behöver för att sätta igång och komma vidare med sitt jämställdhetsarbete.

Mattias Von Gegerfelt, projektledare för e-sportprojekt Respect All, Compete som drivs av Sverok som 2014 gick Akademiens kurser. Projektet syftar till att göra den svenska e-sportscenen mer öppen, välkomnande och trygg för alla. Vi har frågat honom om vad han tyckte om Akademien.

Hej Mattias! Varför ville ni jobba med jämställdhet i Sverok?

Hej Sara! Jämställdhet är ett område som på senare år fått större uppmärksamhet i förbundet som en del av ett större fokus på jämlikhet, mångfald, inkludering och trygghet. Det är tack vare individer på flera håll inom organisationen som målmedvetet jobbat för att lyfta det här på dagordningen. Bland annat har det lett till omfattande undersökningar som gjorts bland våra medlemmar och som visat på behov, samt nya projekt som exempelvis det jag jobbar med. I grunden är det Sveroks strävan att sprida spelhobbyn och få den att växa, vilket den kan göra om fler känner sig välkomna, representerade och inkluderade i den. Vårt deltagande i Akademien fokuserade främst på projektet Respect All, Compete, projektets organisation och deltagare.

anteckna

Åh, spännande! Men du, hur var det egentligen att gå Akademien?

Det var framförallt lärorikt och inspirerande. När jag var på min första träff hos Akademien hade jag nyligen börjat min anställning hos Sverok. På många sätt var jag nybörjare vad gäller jämställdhetsarbete. Som cis-man hade jag aldrig råkat ut för diskriminerande behandling på grund av mitt kön eller min könsidentitet. Nu fick jag en ’crash course’ i jämställdhetsarbete och jag insåg att jag själv agerat diskriminerande eller exkluderande utan att alltid vara fullt medveten om det. Jag hade följt skadliga normer utan att tänka efter själv. Det var visserligen en tuff lärdom, men också utvecklande. På varje träff hos Akademien kändes det som att jag fick nya insikter samtidigt som vi i projektet fick nya verktyg och råd. Den feedback vi fick från andra deltagare kunde vara hård och alltid berikande. Så vår tid i Akademien har både utvecklat vår organisation och mig som individ.

Intressant! Hur tycker du att det har påverkat din organisation att gå Akademien?

Att vi i projektet deltog i Akademien gjorde att projektorganisationen snabbt ökade sin kompetens i jämställdhetsarbete. Det blev en viktig byggsten i organisationens utveckling och ledde till att vi som jobbar inom organisationen kunde tackla utmaningar bättre. För utmaningar dyker upp när det handlar om jämställdhetsarbete inom ett område som e-sport. Där finns på många håll ett motstånd till ökad jämställdhet, ofta på grund av gamla normer och stereotyper. Där finns också många som kämpar för ökad jämställdhet och inkludering mot de här gamla normerna och stereotyperna. Så vi är inte ensamma och vi blir fler.

Häftigt att det hänt så mycket hos er! Sista frågan: vad var det bästa som hände under året som ni gick Akademien?

Det bästa som hände under året var vårt första e-sportläger för ungdomar. Det blev ett sommarläger i de småländska skogarna dit det kom ca 40 deltagare mellan 13 och 22 år. Vi var väldigt nervösa eftersom vi under lägret skulle jobba i workshops om bl.a. jämställdhet inom e-sport. Vi visste inte om deltagarna skulle vilja engagera sig i det här, men tack vare bland annat lärdomar och input vi fått under Akademien så kände vi oss ändå redo. Lägret blev en succé och deltagarna engagerade sig fullt ut i våra workshops. Det är uppenbart att det finns många, både i och utanför normen inom e-sport, som vill se ökad jämställdhet och inkludering.

Wow! Tack Mattias!

Vill din organisation också gå Akademiens kurser? Läs mer här!