Brytpunkten

I det svenska civilsamhället är vi nästan 800 000 personer.

I samhället i stort visar statistik att 34,4% av tjejer mellan 16-24 utsätts för sexuella trakasserier.

Om förekomsten av sexuella trakasserier, eller rädsla för att utsättas, hindrar unga kvinnor från att engagera sig eller från att delta i aktiviteter på lika villkor som män innebär det ett enormt demokrati- och jämställdhetsproblem. Så kan vi inte ha det.

Brytpunkten finns till för att hjälpa ungdomsorganisationer att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och övergrepp och ha beredskapen om något inträffar.

Här hittar du caseuppgifter, övningar, verktyg, länkar och stöd. Alla åtgärder ni tar betyder så otroligt mycket för den som riskeras att utsättas. Ju fler metoder, rutiner och idéer ni prövar desto större chans har ni att hitta de sätt som funkar bäst för er.

Läs mer på Brytpunktens hemsida.