Bortom siffrorna – en rapport om jämställdheten i det unga civilsamhället

Maktsalongen har just släppt rapporten Bortom siffrorna – en rapport om jämställdhet i det unga civilsamhället. Vi har valt att kalla rapporten bortom siffrorna för att vi tröttnat på att prata om jämställdhet utifrån en enda aspekt: siffror och statistik. Det unga civilsamhället har nått långt, till skillnad från samhället i stort, i att uppnå en jämn könsbalans. Det är ungefär lika många män som kvinnor som innehar ordförande- och chefsposter , även om det är något fler män på ordförandeposterna och något fler kvinnor på chefsposterna. Detta är bra. Men många av de stora jämställdhetsproblemen och utmaningarna kvarstår.

Det är frågor som handlar om hur organisationer förhåller sig till jämställdhet utifrån att ge kvinnor och män samma möjligheter, förutsättningar och känslan av att kunna göra vad en vill. Det handlar om vilka som får inflytande och makt. Vilka förutsättningar personer i organisationer har att bli förtroendevalda. Vilka som ses som experter. Vilka som får arbeta med politik och strategi och vilka som får arbeta med organisationsutveckling. I rapporten lägger vi fram en rad förslag och tips på hur organisationer kan jobba med jämställdhet och ta sig an de utmaningar som många organisationer upplever. Du  kan läsa hela rapporten här: Maktsalongen-Bortom-siffrorna.
I rapporten dras flera slutsatser och Maktsalongen föreslår en rad åtgärder som vi tycker att flera organisationer borde arbeta med. Vill du att vi ska komma ut till din organisation för att berätta mer om rapportens innehåll eller kanske leda en workshop gällande hur just er organisation skulle kunna bli bättre på att arbeta mer jämställt – hör då gärna av er!