Processtöd

Ett lyckat förändringsarbete kräver tid och aktivt arbete. Ibland kan det vara svårt att veta hur en börjar eller vad ni behöver för att komma vidare. Vi är vana vid att jobba med jämställdhet, stress, inkludering och likabehandling och vi kan hjälpa er i att ta nästa steg i ert arbete. Vi grundar vårt arbete utifrån både teori och praktik och har stor erfarenhet att genomför större uppdrag och längre processer, exempelvis från organisationer som TCO, SSU och Skolverket.

Hur går detta till då? Vi börjar med inledande samtal kring vad ni vill, vilka mål ni har för arbetet och vilka resurser ni har möjlighet att lägga ner på arbetet. Efter det återkommer vi med ett förslag på processplan och när ni är nöjda med den kör vi igång. Exakt hur processen ser ut beror såklart på vad ni vill göra, men här är ett exempel:

  • En inledande föreläsning i ämnet med alla som ska vara en del av förändringsarbetet.
  • Två-tre workshops där vi gör en kartläggning av nuläget och pratar om önskat läge.
  • Vi arbetar med fokusgrupper för att gå ännu mer på djupet.
  • Uppföljningsworkshop där vi utvärderade arbetet hittills och gjorde en plan framåt baserat på lärdomarna som gjorts under processen.

För mer information och för att påbörja en diskussion om samarbete, hör av er till Maktsalongens generalsekreterare Sara Haraldsson på sara@maktsalongen.se

Sagt om Maktsalongens processtöd och experthjälp

Vi fick hjälp med att sätta det konkreta i fokus i specifika delar av verksamheten bl.a genom checklistor, mallar och bilder. På så sätt har det blivit ett konkret arbete som därmed inte har lika lätt att tappas bort bland andra viktiga och angelägna saker.” – Ninni Norlinder, kanslichef SSU