Bortom siffrorna – en rapport om jämställdheten i det unga civilsamhället

Maktsalongen har just släppt rapporten Bortom siffrorna – en rapport om jämställdhet i det unga civilsamhället. Vi har valt att kalla rapporten bortom siffrorna för att vi tröttnat på att prata om jämställdhet utifrån en enda aspekt: siffror och statistik. Det unga civilsamhället har nått långt, till skillnad från samhället i stort, i att uppnå en jämn könsbalans. Det är ungefär lika många män som kvinnor som innehar ordförande- och chefsposter , även om det är något fler män på ordförandeposterna och något fler kvinnor på chefsposterna. Detta är bra. Men många av de stora jämställdhetsproblemen och utmaningarna kvarstår.

Det är frågor som handlar om hur organisationer förhåller sig till jämställdhet utifrån att ge kvinnor och män samma möjligheter, förutsättningar och känslan av att kunna göra vad en vill. Det handlar om vilka som får inflytande och makt. Vilka förutsättningar personer i organisationer har att bli förtroendevalda. Vilka som ses som experter. Vilka som får arbeta med politik och strategi och vilka som får arbeta med organisationsutveckling. I rapporten lägger vi fram en rad förslag och tips på hur organisationer kan jobba med jämställdhet och ta sig an de utmaningar som många organisationer upplever. Du  kan läsa hela rapporten här: Maktsalongen-Bortom-siffrorna.
I rapporten dras flera slutsatser och Maktsalongen föreslår en rad åtgärder som vi tycker att flera organisationer borde arbeta med. Vill du att vi ska komma ut till din organisation för att berätta mer om rapportens innehåll eller kanske leda en workshop gällande hur just er organisation skulle kunna bli bättre på att arbeta mer jämställt – hör då gärna av er!

Maktsalongen lanserar MethodKit för jämställdhet

Många tycker och tror att det är svårt att jobba med jämställdhet i en organisation eller i ett företag. Att det är krångligt och svårt att komma igång. Därför lanserar vi tillsammans med MethodKit MethodKit för jämställdhet. Kittet är ett spelliknande verktyg som hjälper organisationer och företag att jobba med jämställdhet. Det kan användas för att få […]

Helena Carlssons berättelse om Maktsalongen

Jag har varit mentor i Maktsalongen i ungefär ett års tid. Det har varit ett år fullt av inspirerande möten, ny kunskap samt en adept- och mentorrelation jag idag inte vill vara utan.   Mentorskapet har varit betydelsefullt utifrån två aspekter. För det första; relationen med min adept. Vi har under en tid byggt upp […]

8 mars

Om en vecka, en vecka efter den 8 mars, startar den tredje omgången av Maktsalongens mentorskapsprogram och nätverk. 21 kvinnor med ansvarstyngda, viktiga, spännande och svåra ledaruppdrag ska under ett år få stöd och pepp, av varandra och av en mentor som vet precis hur svårt, roligt, läskigt och kittlande i magen det känns att […]

Var med i Maktsalongens nya jämställdhetssatsning!

Maktsalongen håller på att starta upp en ny verksamhet som vi kommer berätta mer om lite senare i vår, men redan nu är vi på jakt efter organisationer som vill vara med! Projektet handlar om att organisationer ska få hjälp att arbeta med sitt interna jämställdhetsarbete. Genom att lära av andra organisationer, forskning och tidigare […]