#Nollvision

Kampanjbild

Efter gårdagens boksläpp har Maktsalongen mött en enorm respons. Många känner igen sig i vår bild av problemet, och många har fått nytt bränsle till sina känslor av frustration och ilska. Det är tydligt att boken är mer än välkommen och att det finns en stor vilja att jobba för att situationen ska bli bättre. För att civilsamhället i större utsträckning ska bestå av hållbara engagemang där unga får möjlighet att brinna utan att gå sönder.

Vi tycker att det är konstigt att arbetet med psykisk (o)hälsa i civilsamhället inte är en självklarhet i alla organisationer. Det borde det vara. Inte bara för att vi måste värna mer om ungas hälsa, utan också för att organisationer tjänar på att främja hållbara engagemang. När medlemmar och förtroendevalda mår bra blir det lättare att nå de faktiska verksamhetsmålen.

Därför startar Maktsalongen i samband med boksläppet initiativet #nollvision. Med det vill vi att fler organisationer ska skriva under på att de vill se en förändring och är villiga att jobba för den.

För att tabun ska brytas och arbetet med den psykiska (o)hälsan ska bli en självklarhet i varje organisation måste vi börja prata mer om problemet. Som en del av #nollvision uppmuntrar vi er att dela med er av era erfarenheter när det kommer till stress och utbrändhet, och berätta om varför vi behöver en #nollvision.

Det här är manifestet bakom nollvisionen:

Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte bränner ut sig på grund av sitt engagemang, där unga ledare kan växa och utvecklas.
Nollvisionen är ett förhållningssätt, men också en strategi för att forma hållbara organisationer.
Nollvisionen slår fast att det är oacceptabelt att nästan varannan 16-årig tjej är allvarligt stressad.
Att arbeta mot stress och utbrändhet i nollvisionens anda innebär att skapa en hållbar arbetsmiljö, där varje individ ges förutsättningar att bidra med sin kompetens utifrån för individen fungerande villkor.
Ansvaret för detta ska fördelas mellans organisationen och individen som jobbar i den.
Arbetet mot stress och utbrändhet utgår från att skapa förutsättningar för psykisk hälsa – istället för att enbart förebygga psykisk ohälsa.
Åtgärder måste vidtas för att människor ska kunna må bra. Samtidigt måste det finnas en plan för vad som behöver göras om någon ändå blir utbränd.
Nollvisionen är att nästa generation kan förändra världen utan att riskera sin hälsa och sitt välmående.

In på dagsförnollvision.se och skriv upp er organisation för att vara med i nollvisionen!

Nu är den här: “Stress och motståndskraft”

Idag har Maktsalongen släppt vår allra första bok. Boken heter “Stress och motståndskraft” och handlar om hur organisationer och individer i organisationer kan jobba förebyggande mot stress och utbrändhet och vad en kan göra om en väl drabbas. Boken består av 7 problemområden och konkreta lösningar som både personer och organisationer kan arbeta med. Att […]

Systerskapet som är större än partifärg

Politik spelar roll. Politik förändrar liv. Politik är en extremt viktig del av alla människors liv, antingen direkt genom ett eget engagemang eller indirekt, för vi alla påverkas av politik. Och vi tycker olika. Feminism är en politisk ideologi och en social rörelse som skapat och skapar förändring i människors liv. Grunden i feminism är […]

Eldsjälar och systerskap lokalt

“Det var en ära att en gång i månaden få träffa ett så inspirerande gäng av eldsjälar som förstod och kunde stötta vid de utmaningar en själv mötte i ens organisationsvardag – och en gick därifrån med både mer acceptans och ännu mer vilja att fortsätta bidra till en bättre värld och ett mer feministiskt […]

Sneak peak på kursen Jobba jämställt

Igår var det världspremiär av Maktsalongens kurs Jobba jämställt. Ca 30 personer samlades på ABF-huset i Stockholm den regniga kvällen för att lära sig mer om jämställdhet och hur en kan jobba med jämställdhet. Först gick vi igenom en del begrepp och teorier som kan vara bra att ha koll på när en pratar om […]