September

Tredje träffen

VAD HÄNDER?

Den 12 september var det dags för årets tredje träff i Akademien. Fyra organisationer var på plats: UNF, Ung Media, FNUF och EUP. Sveriges Ungdomsråd hade under helgen en träff och kunde därför tyvärr inte delta. Vi började dagen med en runda där alla berättade om vad de gjort sen senast. Eftersom det varit sommar har både Akademien och organisationerna haft lite semester, men flera av de deltagande organisationerna har ändå börjat planeringen med sin höstaktivitet som de kommer att hålla inför ramen för Akademien.

Dagens tema var motstånd och action i arbetet med jämställdhet. Vi pratade om olika former av motstånd som kan finnas mot jämställdhetsarbetet, och alla grupper fick själva identifiera om de påträffat något motstånd i sitt arbete och hjälpa varandra i att komma på sätt att bemöta motståndet.

Under eftermiddagen fokuserade vi istället på action, alltså vad varje grupp ska göra inom ramen för Akademien. För att få inspiration tittade vi på vad andra har gjort, däribland vad förra årets Akademien-deltagare gjorde internt i sina organisationer. Grupperna fick också presentera sin planering och feedbacka på varandras planer.

 

VAD HAR VI LÄRT OSS?

Då ungefär halva tiden för årets Akademien gått fick deltagarna göra en halvtidsutvärdering. I utvärderingen framkommer det att deltagarna uppskattar att under träffarna jobba i grupper med att feedbacka och hjälpa varandra i arbetsprocessen.

Det är också något vi tar med oss vidare och fortsätter jobba med.

HUR GÅR DET?

Då det varit sommar sen senaste träffen har aktiviteten i grupperna inte varit lika stor som under våren. Flera organisationer har hunnit ha årsmöte/kongress under sommaren, vilket inneburit ändring i styrelsesammansättning för vissa och årsmötesbeslut som rör jämställdhet för andra. Under hösten kommer grupperna att arrangera en aktivitet inom ramen för Akademien där andra än gruppens medlemmar kommer att involveras. Grupperna kommer att få stöd från Maktsalongen för att utföra dessa aktiviteter. 

NÅTT KUL SOM HAR HÄNT?

För att fira att organisationerna är igång med sitt jämställdhetsarbete firade vi ordentligt med alkoholfritt bubbel och kakor. Viktigt att fira när det går bra!


Akademien möjliggörs av Allmänna Arvsfonden