Sammanfattning av 2014

Första året är över

Vad hände?

I april 2014 startade, efter månader av planering, första omgången av Akademien. När programmet startade fanns inte jättemycket mer än en idé och massa planer. Idén gick ut på att hjälpa organisationer att arbeta med sin interna jämställdhet utifrån organisationens egna förutsättningar och behov.

Under året träffade organisationerna fyra gånger. Varje träff hade ett team. Första träffen var fokus på introduktion av jämställdhetsarbete, introduktion av Akademien som program och så fick organisationerna påbörja den kartläggning av sina organisationer som de skulle bygga sitt arbete på. Andra träffen, som var i september, fokuserade på praktiskt jämställdhetsarbete, alltså – när en väl kommit på vad som måste göras, hur gör vi det då? Tredje träffen i november handlade om motstånd, alltså det motstånd som en kan mötas av i sin organisation när en vill arbeta med förändringsarbete i allmänhet och jämställdhetsarbete i synnerhet. Sista träffen i februari fokuserade på att knyta ihop säcken med hur långt alla organisationer har kommit hittills och att planera framåt. För även om året i Akademien är slut har tanken hela tiden varit att organisationerna sedan ska fortsätta med sitt jämställdhetsarbete och det är det också många som gör. Under varje träff har det vart minst en föreläsning- eller inspirationsdel, det har funnit tid för de olika organisationerna att utbyta erfarenheter med varandra och det har funnit tid för organisationernas arbetsgrupper att arbeta på egen hand.

Mellan träffarna skulle organisationerna arbeta på egen hand med det jämställdhetsarbete som skulle genomföras i organisationen. Detta har visat sig vara en av de största utmaningarna, att få det att fungera på ett bra sätt. Problemen har varit dels att få ihop grupperna så att de kan träffas/ha möten, många grupper har haft svårt att komma på vad de ska göra och när de väl har gjort det har det varit svårt att veta hur de ska göra det.

Vad lärde vi oss?

En tydlig lärdom från året är att det alltid är viktigt att vara realistisk och börja litet. Det är bättre att ta sig an ett litet uppdrag och sedan hinna göra flera saker, än att inte avgränsa sig och göra området så stort att vi inte ens själva vet vad vi ska göra. Denna lärdom har nog de flesta organisationer i Akademien fått lära sig den hårda vägen. Det gjorde att det var väldigt svårt för många organisationer att komma igång med arbetet; de ville helt enkelt göra mer än vad som var praktiskt möjligt. Efter att de hade avgränsat sig lite mer och gjort projekten mer tydligare för dem själva har det varit lättare för dem att veta vad de ska göra och då har det också börjat hända väldigt mycket mer.

En av de saker som vi inledde året med var att prata framgångsfaktorer för jämställdhetsarbete. En forskargrupp på KTH med Anna Wahl i spetsen har i boken ”Det ordnar sig” sammanfattat några av de framgångsfaktorer som finns för jämställdhetsarbete. De är: ett tydligt engagemang och stöd från högsta ledningen, att arbetet mäts, målsätts och följs upp, att det finns en incitamentsstruktur som belönar rätt beteende bland medarbetare, att det beaktas i samband med rekrytering och befordran, att det finns fungerande mångfaldsnätverk, att det finns ett organiserat arbete på hög nivå som får tillräckligt med resurser, att det arbetas med flera olika saker parallellt och att misslyckanden tillåts. Att många av dessa är användbara även i det unga civilsamhället organisationer har vi lärt oss under året och därför är de bra att återvända till i arbetet.

Hur har det gått?

Detta första år har varit ett pilotår. När Akademien startade för ett år sedan visste varken vi som skapade projektet eller de organisationer som skulle vara med knappt vad vi hade gett oss in på och vad det skulle bli av det hela. Den korta beskrivningen av hur det har gått är att det var segt i starten men blev väldigt bra sedan. Den lite längre förklaringen av det är att det var mycket som vi inte visste om när vi började. Vi visste inte vad som var viktigt och vilken grund vi behövde lägga för att arbetet senare skulle fungera. Något som märkts under året var exempelvis att det är viktigt att arbetsgrupperna får jobba ihop sig som grupp, så att de blir ett bra team som kan jobba tillsammans. Vi kan också se att det har gått bättre, eller i alla fall lite snabbare att nå resultat, för arbetsgrupper som kom med ett tydligt mandat eller ett tydligt uppdrag från sin organisation. Det är viktigt att specificera förväntningarna på en arbetsgrupp; om de bara får uppgiften att de ska ”jobba med organisationens jämställdhet” kan det vara svårt att ta vidare och veta vad nästa steg ska bli.

Under årets lopp har organisationerna själva hittat rutiner för hur de ska arbeta på ett sätt som fungerar för dem och själva insett att de behöver avgränsa sitt arbete för att kunna göra det enklare för sig. Det har gjort att en enorm utveckling hade skett i alla grupper mellan träffen i november och den i februari. Eftersom alla grupper kommer att fortsätta med det arbetet som de har påbörjat kommer det under våren hända väldigt mycket i de organisationer som deltog i Akademien 2014.

En sak som blivit tydlig under året är att jämställdhetsarbete i mångt och mycket är som vilket förändringsarbete som helst. Så även om en organisation är ovan med att jobba med just jämställdhetsfrågor så har organisationen ofta större vana av att jobba med andra förändringsprocesser och det går att lära sig från annat arbete som har gjorts i organisationen tidigare. Vad behövs för att åstadkomma förändringar i er organisation? Genom att lära sig från annat förändringsarbete går det att göra arbetet med jämställdhet en lite lättare process.

Vilka roliga saker hände?

Att träffa varandra för de gemensamma träffarna har verkligen varit höjdpunkter under året. Det har varit en energikick för alla som deltagit i projektet och ofta har det gett mycket inspiration och engagemang till det fortsatta arbetet. Både att få fylla på med ny kunskap och inspiration från en extern föreläsare men också att få utbyta erfarenheter med varandra har varit så värdefullt.

En annan sak som är väldigt roligt är såklart när det går bra. När någon av grupperna har gått från att inte veta vad de ska göra till att något plötsligt lossnar och de kommer på hur de ska göra. När någon grupp testat en grej i sin organisation som har fungerat. Motgångar och misslyckanden är ofta väldigt lärorika, men det är ju ändå roligast när något lossnar och det går bra.

Även om det egentligen inte alls är en nyhet är det verkligen en hit att lära sig av andra och av varandra. Att ta in externa föreläsare i förändringsprocesser och att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte med andra som jobbar med liknande saker är verkligen som en energikick rakt in i arbetet. Det finns verkligen inget syfte med att arbeta som att en själv är den enda i hela världen som arbetar med vissa frågor eller på arbetar på ett visst sätt, det blir både roligare, bättre och mer lärorikt att få lära sig av andra. Så stort tack till alla de som under året har föreläst för Akademien!


Akademien möjliggörs av Allmänna Arvsfonden