April

Början

Vad händer?

Den 26-27 april samlades arbetsgrupperna från alla organisationer som ska vara med i Akademien för första gången. Under dessa två dagar var det full fokus på jämställdhet och organisation.

Den första dagen handlade om att skapa en gemensam bild kring vad jämställdhet är för något. Efter att alla deltagare hade fått presentera sig och vilka organisationer de kom från så fick de lyssna till en föreläsning av Sara som projektleder Akademien som handlade om jämställdhet: vad är jämställdhet, vad är feminism, vad är skillnaden mellan de två och vilka diskrimineringsgrunder finns det är några av de teman som togs upp under föreläsningen. Därefter kom Sofia Karlsson, som tidigare varit ordförande för SFS, talesperson för F! och kommunikationschef för IOGT-NTO och pratade om sina erfarenheter av att arbeta med jämställdhet i organisationer.

Den andra dagen handlade om att kartlägga jämställdheten i den egna organisationen. Varje arbetsgrupp satt för sig och fick ett MethodKit för jämställdhet och arbetade utifrån det med hur det ser ut i deras organisation. Helgen avslutades med att de fick planera inför det kommande året.

Vad har vi lärt oss?

Här är några röster från deltagarna om vad de lärde sig under helgen:

”Jag lärde mig främst hur vi som grupp kan jobba för att nå de mål vi vill”

”Jag har lärt mig mycket om min organisation och få sätta ord och bilder på vad jag under ytan känt av men inte kunnat sätta fingret på vad det handlar om”

”Jag lärde mig framför allt vikten av kartläggning i jämställdhetsarbetet, och jag lärde mig om hur problem kan se ut i andra organisationer”

”I och med kartläggningen fick jag upp ögonen för saker jag tidigare inte har uppmärksammat. Genom givande samtal har skärpan på mina genusglasögon slipats och jag har blivit ännu vassare på att hitta strukturer”

Hur går det?

Denna första helg lades all fokus på dels att skapa en gemensam grund att stå på när det kommer till jämställdhet och hur en organisation kan arbeta med det men också att påbörja kartläggningen av varje organisation så att arbetsgrupperna vet vad det är som de utgår ifrån och hitta vad det är som de ska arbeta med det kommande året.

Under kartläggningen blev det tydligt hur olika de deltagande organisationerna är och att de utgår från väldigt olika positioner i detta arbete. För vissa är detta kanske den första gången de kartlägger jämställdheten i sin organisation och behövde därför göra det väldigt grundläggande. Andra visste redan när de kom dit vad de behövde och ville fokusera på och kunde därför djupdyka direkt in i det.

Något kul som har hänt?

På lördagskvällen fick varje arbetsgrupp pyssla ihop ett diplom som deras organisation ska få om ett år, när deras år i Akademien är över. På en botten av stora guldiga eller silvriga papper sattes piprensare och paljetter, målningar ritades och visioner om vad organisationen ska ha åstadkommit för att få sitt diplom skrevs ner. Nu ligger alla diplom i säker förvaring tills det är dags för diplomutdelning om ett år.


Akademien möjliggörs av Allmänna Arvsfonden