April

Arbetet börjar

VAD HÄNDER?

Under april fick alla grupper jobba på eget håll med att komma igång med sitt arbete. I slutet av första träffen fick alla grupper sätta tre mål som de skulle ha nått till nästa gång. Sveriges Ungdomsråd hade bland annat som mål att bli klara med sin kartläggning, EUP hade som mål att sätta nyckeltal utifrån den jämställdhetsstatistik som de har, Ung Media hade som mål att göra en SWOT över organisationen, FNUF skulle skriva om sitt arbete i organisationens tidning och UNF skulle skriva motioner till sitt årsmöte om ändringar i stadgarna för att skapa mer jämställdhet. Så alla organisationer jobbade på med dessa mål.

VAD HAR VI LÄRT OSS?

Att sätta tidsbestämda, konkreta mål är ett väldigt enkelt och effektivt sätt att komma framåt. Istället för att fokusera på vad som ska hända under hela året, något som lätt kan bli väldigt övermäktigt, kan grupperna fokusera på vad som ska göras kommande månaden/månaderna. Att göra hela organisationen jämställd på ett år känns omöjligt, men att skriva en artikel i organisationens tidning eller göra klart en kartläggning kan däremot vara ganska enkelt.

HUR GÅR DET?

I två av organisationerna, Ung Media och EUP, kunde inte alla deltagare vara med under första helgen i mars då Akademien kickade igång. För att alla ändå skulle vara med på vad som kommer hända och för att få en ordentlig introduktion så hade de egna träffar med Akademiens projektledare Sara. EUP träffades en solig dag i april och vi gick igenom det mesta av det som hade sagts under första helgen och sedan satte de igång med sin kartläggning av organisationen. Med Ung Media hade vi ett telefonmöte över en kväll där Sara introducerade alla deltagare i Akademien och där de sedan fick planera det arbete som de skulle fokusera på fram tills nästa träff.

NÅTT KUL SOM HAR HÄNT?

Ibland säger en bild mer än 1000 ord och ibland är det kul hur kaxiga vi är. Men det är för att vi tror att vi på riktigt kan skapa skillnad med Akademien.

Skärmklipp 2015-06-03 14.35.17


Akademien möjliggörs av Allmänna Arvsfonden