8 marsveckan: lön hela dagen

Kvinnor tjänar mindre än män. I snitt tjänar kvinnor 3,6 miljoner, yes MILJONER, mindre än en man i Sverige under sitt yrkesverksamma liv. Skillnaden i lön mellan kvinnor och män är 13,2%. Det är den skillnad som kvarstår mellan män och kvinnor när vi har tagit bort alla skillnader i lön som vi kan förklara, så som skillnad i erfarenhet, kompetens och ansvar. Det är också skillnaden som kvarstår efter att vi har räknat om allt deltidsarbete till heltid, så med det är dessutom löneskillnaderna ännu större eftersom fler kvinnor än män jobbar deltid. Två förklaringar till varför kvinnor jobbar mer deltid är för att kvinnor fortfarande i större utsträckning står för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, så som att ta hand om barn, gamla föräldrar, städa och laga mat, och att många kvinnor inte har möjlighet att få heltidstjänster på sina jobb utan tvingas jobba deltid. De reella skillnaderna i lön mellan män och kvinnor är alltså ännu större. Viktigt att komma ihåg är också att 13,2% i löneskillnad är ett genomsnitt av alla. Det gör att i vissa yrkesgrupper är lönen mer jämställt fördelad, medan i andra grupper så är skillnaderna ännu större. 3,6 miljoner skillnad i lön mellan kvinnor och män blir sjukt mycket pengar. Idag har Sveriges Kvinnolobby, en organisation som Maktsalongen är medlemmar i, skickat en faktura till statsminister Stefan Löfven på 17,7 biljoner som är vad alla kvinnor i Sverige förtjänar att få för att hamna på samma lönenivå som män.

Skärmklipp 2016-03-08 11.52.06

Så, vad betyder egentligen 13,2% i verkligheten? Jo, om vi tänker att en heltid motsvarar att jobba mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter kl 15.57. Varenda dag. Männen får betalt ända till klockan 17, medan kvinnor jobbar gratis i 1 timme och 3 minuter.

Här är en film från 15:57-rörelsen, som bland annat består av en del kvinnoförbund och fackförbund, där de förklarar lite mer om dessa löneskillnader mellan män och kvinnor.