8 marsveckan: jämställdhet i bolag

Imorgon är det 8 mars, Internationella kvinnodagen. Det är en dag som ägnas åt att uppmärksamma det skillnader som finns mellan kvinnor och män när det kommer till möjligheten att påverka sina egna liv och hur det egentligen ser ut med jämställdheten i Sverige och i världen. Under hela den här veckan kommer därför Maktsalongen uppmärksamma olika saker som är intressanta när det kommer till jämställdhet: sånt som upprör, sånt som är fel och sånt som visar på att det kanske ändå händer grejer.

Först ut är jämställdheten i Sveriges börsnoterade bolag. AllBright är stiftelse som jobbar med jämställdhet inom näringslivet och idag släppte de årets AllBrightrapport som tittar på hur det ser ut med kvinnors representation i börsnoterade bolag i Sverige. I Sverige finns det 282 börsnoterade bolag i Sverige. I rapporten, som du kan läsa här, tittar AllBright på hur det ser ut med representationen av kvinnor i styrelser, ledningsgrupper och bland VD:ar i dessa bolag. Vi kikar lite på vad de kommer fram till i sin rapport!

Skärmklipp 2016-03-07 15.23.13

Av alla personer som sitter i ledningsgruppen för dessa 282 bolag är bara 20% kvinnor. Även om de har ökat de senaste åren är alltså bara var femte person en kvinna i ledningsgrupperna.

Skärmklipp 2016-03-07 15.23.02

Av 282 VD:ar är det bara 16 som är kvinnor. De resterande 266 är alltså män. Det betyder alltså att 94% av alla VD:ar i börsnöterade bolag i Sverige är män.

Skärmklipp 2016-03-07 15.23.23

Så hur ser det ut framåt då? Jo, i den här takten kommer det dröja ända till 2040 innan börsnoterade bolag kommer se en jämställd representation i ledningsgrupper. Alltså om 24 år!

Så, vad har det här med jämställdhet i det unga civilsamhället, som Maktsalongen jobbar med, att göra? Jo, alla de kvinnor, och alla människor med andra kön för den delen också, som är ledare i det unga civilsamhället idag kommer inte alltid vara kvar i det unga civilsamhället. Några av alla de kvinnor som nu är aktiva och ledare i det unga civilsamhället kanske någon gång vill jobba inom näringslivet. AllBrights rapport visar hur skevt samhället är när det kommer till vem som får och kan utöva makt och det berör oss alla, oavsett inom vilken bransch vi verkar.