Stress

Träff2

Igår träffades adepterna i Maktsalongens mentorskapsprogram för första gången efter sommaren. Temat för kvällen var stress och denna gång var det Sara och Sofia, Maktsalongens grundare, som ledde träffen.

Stress är ett tema som berör många i det unga civilsamhället. Många känner ofta stress, andra gör det inte men präglas ändå av att det finns en kultur där stress ses som något eftersträvansvärt. Att vara stressad kanske ses som ett tecken på att en är viktig och fulltecknade kalendrar blir lätt en osund statussymbol. Att prata om stress med ett gäng unga, engagerade och ambitiösa människor kan därför vara svårt. Å ena sidan är det viktigt att prata om stress och hur den kan hanteras då det är stress är ett problem för många, å andra sidan är det viktigt att inte spä på en kultur där stress och att ständigt vara stressad är något normalt. Därför är det väldigt viktigt att poängtera att vi alla är olika. Vissa blir lätt stressade, andra inte alls. Vissa kan jobba jättemycket utan att bli stressade, andra har väldigt svårt för det. Vissa blir stressade av att jobba länge, andra av otydliga uppgifter. När det kommer till stress är det både onödigt och dumt att jämför sig med andra. Däremot kan det vara väldigt bra att lära sig hur en själv fungerar och hur en själv reagerar på stress.

Stress är kroppens sätt att skapa handlingsberedskap för att agera på situationer som vi upplever som hotfulla, antingen yttre eller inre faktorer. Stress kan på kort sikt hjälpa oss, eftersom det gör och skärpta och handlingskraftiga (alla som någon gång skrivit en tenta eller styrelsehandling ett par timmar innan deadline vet vad vi menar). Men kroppen är inte gjord för att under en längre tid utsättas för stress. Då kan vi börja få olika symtom på stress. Exempel på symtom som kan komma av stress är huvudvärk, magproblem, oro, ledsamhet, ångest, trötthet som inte går att vila bort, rastlöshet, minnessvårigheter och överkänslighet för ljus, ljud och lukt. Mer om stress kan du läsa här och här.

Under träffen delade vi med av oss av en del av det som vi har lärt oss om stress under de år som vi har vart engagerade, både sånt som vi själva har kommit på och som vi har lärt oss av andra. Här följer ett par av de lärdomarna:

  • En blir inte chef genom att koka kaffe. Genom att lägga massa tid på osynligt arbete som att städa på kontoret, varje gång ta ansvar för att handlingarna kommer ut eller alltid arrangera roliga kvällsaktiviteter på styrelsemötet, försvinner energi från det som egentligen är ditt uppdrag. Därför är det viktigt att synliggöra och rättvist fördela osynligt arbete.
  • Det är det roliga som är problemet. Att tacka nej till tråkiga saker är ofta lätt, det är när allt är kul som det är svårt. Ett knep som vi använder oss av är att alltid be om att få fundera ett par dagar när vi får en ny förfrågan och då ge sig själv tid att fundera på om tiden finns, om det verkligen känns som att det skulle vara kul eller om en bara blir glad av att få frågan och därför vill tacka ja.
  • Fokusera på det du är bra på. Försök göra det så mycket så möjligt och försök minimera att jobba med sånt som du inte är bra på (om det inte är så att du vill lära dig det, såklart). Att jobba med saker en är dålig på tar jättemycket energi som skulle kunna användas bättre.
  • Acceptera andras nej. Genom att tillåta varandra att säga nej skapar vi en sundare arbetsmiljö.
  • Tumma inte på det som är viktigt för dig. Lär dig hur du funkar, vad du behöver för att funka och vad du tycker är viktigt och kompromissa sedan inte med det.
  • Stress handlar inte (nödvändigtvis) om antal timmar. Många andra saker skapar stress förutom tiden en jobbar, därför är det dumt att bara fokusera på tiden. Men med det sagt betyder det självklart inte att du ska jobba jättemycket för det.
  • Lite mer om tid: tro inte på vad andra säger när de pratar om hur mycket de jobbar (ofta överdriver många), prata inte om hur mycket du själv jobbar (det uppmuntrar till jämförelse som lätt skapar en osund kultur) och tro inte att någon annan vet hur mycket du jobbar (du måste själv hålla koll och sätta gränser).
  • I den utsträckning du kan välja, ha ett bra team. Jobba med folk som förstår hur du funkar och där ni lyfter varandra.
  • Lär dig vad du behöver för att återhämta dig. Lägg ingen värdering i vilken återhämtning du behöver.
  • Var ärlig med dig själv med hur du mår och ta dig själv på allvar. Om du inte mår bra, be om hjälp.